ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව ඉදිරියේ ලෝක බොක්සිං සංගමය නොකවුට්ද? | දිනමිණ

ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව ඉදිරියේ ලෝක බොක්සිං සංගමය නොකවුට්ද?

ජාත්‍යන්තර බොක්සිං සංගමය (AIBA) පිළිබඳ විමර්ශෂණයක් සිදුකිරීමට ජාත්‍යන්තර ඔලිමපික් කමිටුවේ (IOC) විධායක සභාව තීරණය කර ඇත. මේ විමර්ශණය ජාත්‍යන්තර බොක්සිං සංගමය තහනමකට ලක්වීමේ අවදානමක් ද මතු කරවන්නකි.

ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව විසින් මේ තීරණය ගනු ලැබුවේ පසුගිය ජූලි මාසයේදී ජාත්‍යන්තර බොක්සිං සංගමය බාරදුන් ප්‍රගති වාර්තාවට අනුවය. එම සංගමයේ පරිපාලනය, මූල්‍ය කටයුතු සහ එහි ක්‍රීඩා කටයුතු පවත්වාගෙනයනු ලබන අයුරු හා වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳ ඔලිම්පික් කමිටුවේ විධායක සභාව කළ ඉල්ලීමකට අනුව එම වාර්තාව බාරදී තිබිණි.

එම වාර්තාවේ ඉස්මතු කර තිබූ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කරුණු රැසක් ගැන සෑහීමකට පත්වූවත් බොක්සිං සංගමයේ පරිපාලනයේ ඇතැම් ක්ෂේත්‍ර, සාරධර්ම සහ මූල්‍ය කළමනාකරණය වැනි ඇතැම් කරුණු පිළිබඳ සැළකිය යුතු අවධානය යොමු කිරීමට සිදුවී ඇතැයි පැවැසේ. එම සංගමය පිළිබඳ විමර්ෂණයක් සිදු කිරීමට තීරණය වී ඇත්තේ එබැවිනි.

එම විමර්ශන කටයුතු නිමාවනතුරු ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුවෙන් ජාත්‍යන්තර බොක්සිං සංගමයට ලබාදෙන සියලු මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන අත්හිටුවීමටත්, 2020 තෝකියෝ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේ බොක්සිං තරගාවලිය සැලසුම් කිරීම අත්හිටුවීමටත්, තෝකියෝ ඔලිම්පික් සංවිධානය හා ජාත්‍යන්තර බොක්සිං සංගමය අතර නිල සම්බන්ධතා අවලංගු කිරීමටත්, බොක්සිං සංගමයේ කිසිදු දැන්වීමකට, ක්‍රියාකාරකම්වලට ඔලිම්පික් කමිටුවේ නිල ලාංඡනය හෝ 2020 ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේ නිල ලාංඡනය භාවිත කිරීම තහනම් කිරීමටත්, වැනි තීරණ රැසක් ඔලිම්පික් කමිටුවේ විධායක සභාව විසින් ගනු ලැබීය.


නව අදහස දක්වන්න