රුසියාවෙන් ගෙනා පිළිකා ඖෂධවල ප්‍රමිතියේ ප්‍රශ්නයක් නෑ | දිනමිණ

රුසියාවෙන් ගෙනා පිළිකා ඖෂධවල ප්‍රමිතියේ ප්‍රශ්නයක් නෑ

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය

රුසියාවෙන් ගෙනා පිළිකා ඖෂධ 2කින් බිලියන 3.8 ක පාඩුවක් යන මැයෙන් 2018 දෙසැම්බර් 07 වැනි දින දිනමිණ පුවත්පතේ පළ කැර තිබූ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය මඟින් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය ලියාපදිංචිය ලබාදී ඇති ඖෂධ පිළිබඳව පාඨකයා තුළ වැරදි අවබෝධයක් ඇතිවිය හැකි නිසා මෙම ලිපිය ඉදිරිපත් කරමි.

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ වගකීම ඖෂධ නියාමනය කිරීමය. එසේ කිරීමේදී අධිකාරිය ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ක්‍රමවේදයන් පිළිපදී. මේ වනවිට ප්‍රවෘත්තියේ සඳහන් ඖෂධය ඇතුළු රුසියාවේ බයෝකැඩ් නමැති සමාගම නිපදවන මැබ් වර්ගයේ ඖෂධ 3 කට ලියාපදිංචිය ලබාදී ඇත.

ඉහත ප්‍රවෘත්තියේ සඳහන් රුසියාවේ බයෝකැඩ් සමාගම නිපදවන Herticad යන වෙළෙඳ නාමයෙන් හඳුන්වන Trastuzumab (ට්‍රස්ටුසුමැබ්) නමැති ඖෂධය රුසියානු ඖෂධ නියාමන ආයතනය මඟින් ද ලියාපදිංචිය ලබාදී ඇති රුසියාව ප්‍රධාන කොට රටවල් ගණනාවක පුළුල් ලෙස භාවිතා කරන ප්‍රමිතියෙන් උසස් ඖෂධයකි. මේ පිළිබඳව ඕනෑම පුද්ගලයකුට රුසියානු ඖෂධ නියාමන ආයතනයෙන් තහවුරු කැරගත හැක.

ඕනෑම ඖෂධයකට ලියාපදිංචිය හිමිවන්නේ අදාළ සායනික පරීක්ෂාවන්ට ලක්කිරීමෙන් අනතුරුව එහි ප්‍රතිඵල පිළිබඳව එම රටේ ඖෂධ නියාමන ආයතනය සෑහීමකට පත්වන්නේ නම් පමණි. එම නිසා මෙම ඖෂධය නියමිත සායනික පරීක්ෂාවන්ට ලක්වී නැති බව පැවසීම සාවද්‍ය ප්‍රකාශයකි.

තවද ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම ඖෂධයට ලියාපදිංචිය ලබාදීමට පෙර එම ඖෂධය පුළුල් ඖෂධ වේදාත්මක හා ඖෂධ විද්‍යාත්මක ඇගයීමකට ලක්කොට ඇත. ඖෂධයේ සායනික පරීක්ෂණ වාර්තා දත්ත ඖෂධ විද්‍යාව පිළිබඳව ප්‍රවීණ මහාචාර්යවරයකු විසින් ඇගයීමකට ලක් කිරීමෙන් අනතුරුව නිවැරදි බව තහවුරු කර තිබේ. කරුණු මෙසේ හෙයින් රුසියාවේ නිෂ්පාදිත ට්‍රස්ටුසුමැබ් ඖෂධය නියමිත ප්‍රමිතියෙන් යුත් ඖෂධයක් බවට ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය වගකීමෙන් යුතුව ප්‍රකාශ කැර සිටී. මේ වනවිට වසර 3 කට ආසන්න කාලයක් නික්ෂේපන කුප්පි දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ භාවිතා කර තිබුණද එහි ප්‍රමිතිය පිළිබඳව කිසිදු ගැටලුවක් වාර්තා වී නැත.

2016 පෙබරවාරි මාසය දක්වා ට්‍රස්ටුසුමැබ් ඖෂධය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඒකාධිකාරියක් පැවති අතර එහි එක් නික්පේෂන කුප්පියක් අලෙවි කරන ලද්දේ රුපියල් දෙලක්ෂ තිස්දහසක පමණ මිලකටයි. මහාචාර්ය සේනක බිබිලේ ප්‍රතිපත්තිය අනුව යමින් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය එහි මිල අඩුකර ගැනීමට එම ඒකාධිකාරිය හිමිව තිබූ සමාගම සමඟ සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පැවැත්වූවද තමන් සතුව තිබූ ඒකාධිකාරිය හිතුවක්කාර ලෙස යොදාගත් එම සමාගම ඖෂධයන් මිල අඩුකිරීම සඳහා එකඟවූයේ නැත.

එම ඖෂධයේ පේටන්ට් කාලය ඉකුත්වීමෙන් අනතුරුව රුසියාවේ නිෂ්පාදිත Herticad ය යන වෙළෙඳ නාමයෙන් හඳුන්වන Trastuzumab (ට්‍රස්ටුසුමැබ්) ඖෂධය ලියාපදිංචිය සඳහා අයදුම් කරන්නේ මෙබඳු තත්ත්වයක් පවතින විටයි. ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය මෙම ඖෂධය නිසි ඇගයීමකට ලක්කිරීමෙන් අනතුරුව ලියාපදිංචි කරන ලද අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඖෂධයේ මිල විශාල ලෙස අඩු වූ අතර ඒකාධිකාරිය පවත්වාගෙන යමින් තිබූ සමාගමේ ඖෂධයේ මිල ද රුපියල් දෙලක්ෂ තිස්දහසේ සිට එක්ලක්ෂ හැටපන්දහස දක්වා අඩුවිය.

දිනමිණ ප්‍රවෘත්තිය මඟින් ඖෂධ මාෆියාවේ ආරම්භය ලෙස අර්ථකථනය කරන්නට උත්සාහ කළද බහුජාතික සමාගම් සතුව තිබූ ඒකාධිකාරිය සහ අසාධාරණ ලාභය නතර කිරීමට ඇරඹුම් ලක්ෂය වන්නේ ද රුසියාවේ නිෂ්පාදිත හර්ටිකැඩ් ඖෂධය ලියාපදිංචි කිරීමයි. හර්ටිකැඩ් ඖෂධය ලියාපදිංචියෙන් පටන්ගෙන මේ වනවිට ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය තවත් ට්‍රස්ටුසුමැබ් ඖෂධ 3 කට ලියාපදිංචිය ලබාදී ඇති අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ට්‍රස්ටුසුමැබ් ඖෂධයේ එක් නික්ෂේපන කුප්පියක මිල රුපියල් දෙලක්ෂ තිස්දහසේ සිට අද වනවිට රුපියල් හතළිස් අටදහස දක්වා සුවිශාල ලෙස අඩුවී තිබේ. මේ ආකාරයෙන්ම ඒකාධිකාරය බිඳහෙළීම නිසා අනෙකුත් පිළිකා නාශක ඖෂධවල මිලද සුවිශාල ලෙස අඩුවී තිබේ.

මිල පාලනය සිදුකිරීම මඟින් අනෙකුත් රෝග සඳහා බහුලව භාවිතා වන ඖෂධ 61 ක මිල ද විශාල ලෙස අඩු කිරීමට ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පසුගිය වසර 2 ක තුළ සමත්විය. මේ වනවිට තවත් පිළිකා නාශක ඖෂධ 10 ක ටෙන්ඩර් මිල සඳහා ඉහළ සීමාවක් නියම කිරීම මඟින් ඒවායේ ද මිල අඩු කිරීමට අධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත.

මහාචාර්ය සේනක බිබිලේ ප්‍රතිපත්තිය අනුව යමින් ඖෂධවල මිල අඩු කිරීමට සිදුකරන යහපත් වෑයමේදී සෑම අතින්ම ප්‍රබල, අතිශයින්ම සංවිධානාත්මක ඖෂධ මාෆියාව නිර්මාණය කරන ගැටලුවලට මුහුණදීමටද ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට සිදුවී තිබේ. රුසියානු ඖෂධයට එරෙහිව තහනම් නියෝගයක් ලබාගෙන එය දීර්ඝ කර ගැනීමට ට්‍රස්ටුසුමැබ් සඳහා ඒකාධිකාරිය හිමිව තිබූ සමාගම උත්සාහ කළද අභියාචනාධිකරණය එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළේය. රුසියානු ඖෂධය ලියාපදිංචියට එරෙහිව නඩු මඟට පිවිසි එම සමාගම වසර කිහිපයකට පසු එම නඩුව ඉල්ලා අස්කරගත්තේය.

මෙම සියලු ප්‍රශ්නවලට මුහුණදෙමින් සේනක බිබිලේ ප්‍රතිපත්තිය ඉදිරියට ගෙන යන ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ යහපත් වෑයම පිළිබඳව කරුණු නිවැරැදිව අධ්‍යයනය ‍ෙනාකොට වගකීම් විරහිතව ප්‍රවෘත්ති පළකිරීම වගකිවයුතු ජනමාධ්‍යයකට උචිත නොවේ ඒ මඟින් මෙම යහපත් වෑයම අධෛර්යයට පත්වේ.

ඉහත සඳහන් කළ සියලු පියවරයන් නිසා පවත්නා ඕනෑම රජයකට රුපියල් බිලියන ගණනක ලාභයක් මිස පාඩුවක් සිදුනොවන බව ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කර සිටී.

අත්සන් කළේ කමල් ජයසිංහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ජාතික ඹෟෂධ නියාමන අධිකාරිය


නව අදහස දක්වන්න