ලෝක දෘෂ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් පුටුවක් ලංකාවට | දිනමිණ

ලෝක දෘෂ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් පුටුවක් ලංකාවට

ලෝක දෘෂ්‍යාබාධිතවූවන්ගේ ක්‍රිකට් සම්මේලනයේ උප සභාපති ලෙස ශ්‍රී ලංකා දෘෂ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් සංගමයේ සභාපති චමින්ද පුෂ්පකුමාර තේරී පත්ව තිබේ.

ඒ, නේපාලයේ -කත්මන්ඩු නුවර පැවති ලෝක දෘෂ්‍යාබාධිතවූවන්ගේ ක්‍රිකට් සම්මේලනයේ 21 වන මහා සභා රැස්වීමේදීයි.

ලෝක දෘෂ්‍යාබාධිවූවන්ගේ ක්‍රිකට් සම්මේලනයේ 22 වන මහා සභා රැස්වීම ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට ද මෙහිදී තිරණය වී ඇත.


නව අදහස දක්වන්න