අලින් වෙනුවෙන් පියානෝ වයයි | දිනමිණ

අලින් වෙනුවෙන් පියානෝ වයයි

බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික පියානෝ වාදකයකු වන පොල් පැටින් උතුරු තායිලන්තයේ කන්චනාබුරි ප්‍රදේශයේ දී අලින් වෙනුවෙන් පියානෝව වාදනය කරමින් සිටින අයුරුයි මේ.


නව අදහස දක්වන්න