මැලේසියා හිටපු අගමැතිගෙන් පැය 2ක් ප්‍රශ්න කරයි | දිනමිණ


 

මැලේසියා හිටපු අගමැතිගෙන් පැය 2ක් ප්‍රශ්න කරයි

මූල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් මැලේසියා දූෂණ කොමිසමේ බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ මැලේසියාවේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය නජීබ් රසාක් ගෙන් පැය දෙකක කාලයක් ප්‍රශ්න කර, අධිකරණය විසින් නියම කරන ලද මුදල ගෙවීමට හැකිනම් ඇප මත මුදා හැරීමට කටයුතු කිරීමට නියෝග කර ඇති බව වාර්තා වේ.

නව අදහස දක්වන්න