ගාලු කොටුවේ පුරා විද්‍යා ස්මාරකයක කොටසක් කැඩෙයි | දිනමිණ

ගාලු කොටුවේ පුරා විද්‍යා ස්මාරකයක කොටසක් කැඩෙයි

ලෝක උරුම ගාලු කොටුවේ තිබූ තවත් ඓතිහාසික පුරා විද්‍යා ස්මාරකයක කොටසක් පසුගියදා කැඩී ගොස් ඇත. 5ඒ ලංදේසි යුගයේ ලංදේසි නිල දරුවන්ගේ නිල නිවාසයක් ලෙසින් හා ඉංග්‍රිසි යුගයේ ලංකාවේ පළමු තැපැල් කාර්යාලය ලෙස පවත්වාගෙන ගිය ගාලු කොටුවේ ඇති පැරුණි තැපැල් කාර්යාලයේ කොටසකි.

මෙය කඩන් වැටුණේ ඒ අසල නවතා තිබු ත්‍රිරෝද රථයක් හා එහි සිටි එක් අයකු ගේ ජිවිත යාන්තමින් බේරමිනි.

මෙම ගොඩනැඟිල්ලේ තවත් කොටස් දෙකක් මෙයට පෙරද කඩා වැටුණු අතර මෙම ගොඩනැඟිල්ලේ දැනට කොටසක පවත්වා ගෙන යන ගාල්ල කොටුවේ උප තැපැල් කාර්‍යාලය ද මෙයින් ඉවත්කරගන්නැයි වසර දෙකක් සිට එයින් එය ඉවත් කිරීමට නිසි පියවරය තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව නොගැනීම නිසා මෙහි සේවය කරන සේවකයන්ගේ ජිවිත වලට ද මේ වනවිට මහත් තර්ජනයක් වී ඇත. මෙසේ කඩා වැටුණු කොටස අතර මෙම ගොඩනැඟිල්ලේ ඉදිරිපස බරාඳය හා කණු කීපයක් ද වෙයි. මෙම ගොඩනැඟිල්ල ලංදේසි යුගයට අයත් වන අතර දහනවවන සියවසයේ මෙම ගොඩනැඟිල්ලේ පළමු තැපැල් කාර්‍යාලය ලෙසින් ඉංග්‍රීසි න් විසින් මෙය පවත්වාගෙන ගොස් ඇත.

මෙය කීපවරක්ම අලුත්වැඩියා කිරීමට හා සංරක්ෂණය කිරීමට සැලසුම් සකස්කර යෝජනා කර තිබුණද මේ එකක්වත් නිසි අයුරින් ක්‍රියාත්මක කිරීමක් සිදු නොවීම ගාල්ලට වු බරපතළ පාඩුවක් බවද පැවසිය යුතුව ඇත. මෙම ගොඩනැඟිල් සම්බන්ධයෙන් තීන්දු තිරණ ගතයුතු ගාලු උරුමය පදනමද නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි කාර්යාලය ද ගාලු මහ නගර සභාවද පුරා විද්‍ය කොමසාරිස් කාර්යාලයද කොටුුවේ ඇති පුරාවිද්‍යා ස්මාරකයන් දවසින් දවස විනාශ වෙමින් යන බව සිහිපත් කළ යුතුව ඇත. විවිධ ගැටළුවලට මුහුණ දෙමින් ඇතිකරගත් මෙම සජිවි මෙම ලෝක උරුමය ලෝක උරුම ලැයිස්තුවන් වෙන් වී යන දිනය නම් වැඩි ඈත නොවන බව අපි අවධාරකය කර සිටින්නේමුු

ගාල්ල දිසා සමුහ නන්දසිරි වැලිගමගේ


නව අදහස දක්වන්න