කුරුවිටට නව වෙළඳ සංකීර්ණයක් නගර සංවර්ධනයට කැප වූවන්ට කඩ කාමර | දිනමිණ

කුරුවිටට නව වෙළඳ සංකීර්ණයක් නගර සංවර්ධනයට කැප වූවන්ට කඩ කාමර

කුරුවිට නවනගර සැලසුමට සමගාමිව කලක සිට යෝජිතව තිබු නව වෙළඳ සංකීර්ණය ඉදිකිරිමට ශ්‍රීලංකා පොදුජන පෙරමුණට බලය හිමි කුරුවිට ප්‍රාදේශිය සභාව මගින් පියවර ගෙන තිබේ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව සකස්කල සැලසුම්වලට ගැලපෙන පරිදි සතිපොල, වාණිජ කඩකාමර, දහසකට පමණ රැස්විය හැකි අංගසම්පූර්ණ ශ්‍රවණාගාරයක්, වාහන අංගනයක්, පුස්තකාලයක් මෙම ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය තුල ඉදිවේ. නගරයේ අලංකාරය මෙන්ම අභිමානය රැකෙන පරිදි ඉදිරි වසර සියයක දැක්මක් මත දෙස් විදෙස් සංචාරක ආකර්ශණය ඇතිකිරීමේ අරමුණද සහිතව නවින ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයක් ඉදිකරන බව ප්‍රාදේශීය සභාව කියයි. මෙම ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය තුල ඉදිකරන කඩකාමර බෙදාදීමේදි නගර සංවර්ධනය වෙනුවෙන් දැනට වසර 12කට පමණ පෙර තම ව්‍යාපාරික ස්ථාන අහිමි වූ කඩහිමියන්ට ප්‍රමුඛස්ථානය ලබාදෙයි. නගරයේ දැනට පවතින තත්ත්වය තුල සංචාරකයින්ගේ ආකර්ශණය නොලැබෙන බවද ඔවුන්ට නගරයට පිවිසීමටත් ස්ථානයක් නොමැති බවද පෙන්වා දෙන ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ප්‍රේමරත්න මල්කැකුල මහතා, සභාවට ගෞරවයක් හිමිවන පරිදි සියළු දෙනාගේ අදහස් සැලකිල්ලට ගෙන මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව පවසයි. මෙය ප්‍රාදේශීය සභාවට විශාල ආයෝජනයක් බැවින් දේශීය ණය අරමුදලෙන් ණය ලබාගෙන ක්‍රියාත්මක කරන බවද ප්‍රාදේශිය සභාව හිඟන ප්‍රාදේශිය සභාවක් නොවන බැවින් ණය ගෙවිය හැකි බවද හෙතෙම පවසයි.

කුරුවිට සමූහ රුපිකා කේ.බණ්ඩාර


නව අදහස දක්වන්න