සෙලාන් බැංකු­වෙන් 100%ක බෝනස් පොලි­යක් හඳුන්වා දෙයි | දිනමිණ

සෙලාන් බැංකු­වෙන් 100%ක බෝනස් පොලි­යක් හඳුන්වා දෙයි

මෙරට බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ පළමු වතාවට 100% ක බෝනස් පොලියක් හඳුන්වා දීමට සෙලාන් බැංකුව කටයුතු කර තිබේ. තවත් ප්‍රතිලාභ රැසක් ද මේ දීමනාව සමඟින් ලබාදීමට සෙලාන් බැංකුව පියවර ගෙන ඇත්තේ සිය 30 වැනි සංවත්සරය වෙනුවෙනි.

නව ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන මගින් සෙලාන් ඉතුරුම් ගිණුම් හිමියන්ට පසුගිය ඔක්තෝබර් 01 වැනිදා සිට මේ මස 31 දක්වා මාස 3ක කාලයක් 100% ක බෝනස් පොලියක් හිමිවනු ඇත. මේ සඳහා ඔවුන් කළ යුතු වන්නේ තම ඉතුරුම් ගිණුමේ වැඩි වැඩියෙන් මුදල් තැන්පත් කිරීම හෝ නව ඉතුරුම් ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම පමණි. තව ද මේ සඳහා අවම ශේෂයක් පවත්වා ගැනීම හෝ උපරිම තැන්පතු සීමාවක් පවත්වා ගැනීම අවශ්‍ය නොවන අතර, ගිණුම් හිමියන්ට ‘සෙලාන් ෂුවර්’ ප්‍රතිලාභ ක්‍රමය යටතේ ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ විශේෂ අවස්ථාවල දී ප්‍රතිලාභ හිමිකර ගැනීමට ද හැකියාව ලැබෙනු ඇත.


නව අදහස දක්වන්න