යේමන් රාජ්‍ය හුති කැරලිකරුවන් අතර සාකච්ඡාවලට එ:ජා: මහ ලේකම් එයි | දිනමිණ


 

යේමන් රාජ්‍ය හුති කැරලිකරුවන් අතර සාකච්ඡාවලට එ:ජා: මහ ලේකම් එයි

අද දින ස්වීඩනයේ දී පැවැත්වෙන යේමන් රාජ්‍ය- හුති කැරලිකරුවන් අතර සාකච්ඡාවලට එක්සත් ජාතීන් ගේ මහ ලේකම් අන්තෝනියෝ ගුටරස් ද සහභාගි වන බව වාර්තා වේ. දෙපාර්ශ්වය අතර සාමය හා සංහිඳියාව ඇති කිරීම සඳහා දේශපාලන විසඳුමක් ලබාදීම සඳහා මේ මැදිහත්වීම සිදු වන බව සඳහන් වේ. මෙහිදී යේමන ජනාධිපතිවරයා සහ හුති කැරලිකරුවන් සමඟ අදාළ ප්‍රධාන ගැටලු සාකච්ඡාවට ගැනීමට නියමිතය. මේ වන විට සෞදි අරාබියේ සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය විසින් බලාත්මක කරනු ලැබූ හමුදාවක් මගින් යේමන රාජ්‍ය පාලනය සිදු වන අතර මේ අර්බුදය ලෙය දරුණුතම මානුෂික ගැටුමක් බවට පත් වී ඇත.

 

නව අදහස දක්වන්න