මහින්ද අගමැති ධූරය හැර යයි | දිනමිණ

මහින්ද අගමැති ධූරය හැර යයි

මහින්ද රාජපක්ෂ හෙට අගමැති ධූරයෙන් ඉවත්වන බව නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් කියයි.


නව අදහස දක්වන්න