නාසා අභ්‍ය­ව­කාශ යානය සූර්යයා ගැන තොර­තුරු එවීම අර­ඹයි | දිනමිණ

නාසා අභ්‍ය­ව­කාශ යානය සූර්යයා ගැන තොර­තුරු එවීම අර­ඹයි

ඉති­හා­සයේ සූර්ය­යාට වඩාත් ආස­න්න­යෙන් පියා­සර කරන එකම අභ්‍ය­ව­කාශ යානය වන නාසා ආය­ත­න­යට අයත් පාකර් සෝලාර් ප්‍රෝබ් (Parker Solar Probe) සූර්යයා සම්බ­න්ධ­යෙන් තොර­තුරු එවීම ආරම්භ කර තිබේ. එම යාන­යෙන් ලැබුණු දත්ත අතර සූර්ය තාර­කා­වෙන් නික්මෙන ශක්ති­ජ­නක වායු සහ ප්ලාස්මා දැක්වෙන ඡායා­රූප ද වේ.

මේ ඡායා­රූ­පයේ දීප්ති­මත් තිතක් ලෙස පෙනෙන්නේ, ඉතා ඈතින් පිහිටි බ්‍රහ­ස්පති ග්‍රහ­යාය. එහි ඇති කළු පැහැති තිත් ඡායා­රූ­පය සට­හන් වූ අව­ස්ථාවේ පැවති සෙව­ණැලි විය හැකි බව විශ්වාස කෙරේ.

ඡායා­රූ­පය සට­හන් වී ඇත්තේ, සූර්ය­යාගේ මතු­පිට සිට සිට කිලෝ­මී­ටර් මිලි­යන 27.2 ක් පමණ දුරක සිටය.මේ කැම­රාව යානයේ ඇති ඉතා ඝන තාප ප්‍රති­රෝ­ධ­ක­යට පසු­ප­සින් සවි කර ඇත.

පසු­ගිය අගෝස්තු මාස­යේදී නාසා ආය­ත­නය මේ යානය අභ්‍ය­ව­කාශ ගත කරනු ලැබුවේ, සූර්ය­යාගේ බාහිර අව­කා­ශය අධ්‍ය­ය­නය කිරීමේ අර­මු­ණෙනි. පාකර් යානය වාර්තා­ගත වනුයේ සූර්ය­යාට වඩාත් සමී­පව පියා­සර කිරී­මෙන් පම­ණක් නොවේ. එය වැඩිම වේග­යක් සහිත අභ්‍ය­ව­කාශ යානය ලෙස ද වාර්තා­වක් පිහි­ටුවා තිබේ. එහි වේගය පැයට කිලෝ­මී­ටර් 375000කි. මීට පෙර අභ්‍ය­ව­කාශ යාන­යක් සට­හන් කර තිබූ වැඩි ම වේගය පැයට කිලෝ­මී­ටර් 250000කි. සූර්ය­යාට තවත් සමීප වන විට පාකර් යානය තවත් වේග­වත් වනු ඇත.


නව අදහස දක්වන්න