දරුවන් පුහුණු කරවන රොබෝ ගුරුවරයෙක් | දිනමිණ

දරුවන් පුහුණු කරවන රොබෝ ගුරුවරයෙක්

අතිනවීන පරිගණක පද්ධති පිළිබඳ පර්යේෂණ පවත්වන හා පද්ධති නිර්මාණය කර නිපදවන ආයතනයක් වන Exam Genius ආයතනයෙන් දරුවන්ගේ බුද්ධිය වර්ධනය කරවන හා දරුවන් විධිමත්ව පුහුණු කරවන කෘත්‍රිම ගුරුවරයෙක් සහිත කාල යන්ත්‍රයක් නිර්මාණය කර තිබේ.

මෙය ග්‍රීන්ටෙල් ටැබ්ස් හරහා වෙළෙඳ පොළට හඳුන්වා දී ඇත. මේ කාල යන්ත්‍රයේ සම්ප්‍රාප්තිය ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන අධ්‍යාපනයේ විප්ලවීය හඳුන්වා දීමක් බව අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ බොහෝ දෙනාගේ අදහසයි. කෘත්‍රිම බුද්ධිය (Artificial Intelligence) උපයෝගී කර ගනිමින් දරුවා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයා ඇති ආකාරය පිළිබඳ පූර්ව දත්ත විද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණයකට ලක් කරයි.

එමගින් එක් එක් විෂයන් සම්බන්ධයෙන් දරුවාගේ හැකියාවන්, දුර්වලතාවන් හා සැකමුසු තැන් හඳුනා ගනියි. එසේ ලබා ගත් නිගමන මත පදනම්ව ඉදිරි ප්‍රශ්න පත්‍ර සඳහා දරුවාට ලබා දිය යුතු යෝග්‍යතම විෂය හා ප්‍රශ්න පිළිබඳ තීරණය කරන්නේ මේ රොබෝ ගුරුවරයාය. මෙවැනි සංකීර්ණ විශ්ලේෂණ හා නිගමන කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීමේ හැකියාව පවතින්නේ පරිගණක පද්ධතියකට පමණි.

මෙකී කාල යන්ත්‍රය මගින් වෙලාවට වැඩ කිරීමට මෙන්ම කාලය කළමනාකරණය කර ගනිමින් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමට දරුවා හුරු කරයි. ප්‍රශ්නවලට දරුවා දුන් පිළිතුරුවල හරි වැරැදි පරීක්ෂා වී ලැබූ ලකුණු සංඛ්‍යාව හා සාමර්ථය සැණෙකින් පෙන්වීම සහ සියලුම ප්‍රශ්නවලට නිවැරැදි පිළිතුරු ලබා ගන්නා ආකාරය පුනරීක්ෂණය කළ හැකි වීම මේ කාල යන්ත්‍රයේ විශේෂත්වයකි. අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා ස්වයං පෙළඹවීමක් මෙමගින් දරුවන් තුළ ඇති කරන බැවින් මවුපියන්ගේ බලපෑමෙන් තොරව ප්‍රශ්න පත්‍රවලට පිළිතුරු සැපයීමට දරුවන් උනන්දු කෙරේ. අන්තර්ජාලයට පිවිසීමට ඇති හැකියාව අවහිර කරමින් මේ ග්‍රීන්ටෙල් ටැබ් එක දරුවන් වෙනුවෙන්ම නිපදවා ඇත.


නව අදහස දක්වන්න