අභාවයන් | දිනමිණ

අභාවයන්

පති­ර­ණගේ කරු­ණා­පල - දෙහි­වල,​ නො. 66 වෛද්‍ය පාරේ පදිංචි ජඹු­රේ­ගොඩ පති­ර­ණගේ කරු­ණා­පල අබේ­වික්‍රම (කළු අබේ) මහතා අභා­වප්‍රාප්ත වූයෙන් ඒ පිළි­බඳ අව­සන් කට­යුතු 19 බදාදා සවස 4.30 ගල්කිස්ස පොදු සාසුන භූමි­යේදී සිදු කෙරේ.
143740

නව අදහස දක්වන්න