සුනාමි නිවාසවල පාසල් දරුවන්ට පොත් ප්‍රදානයක් | දිනමිණ


 

සුනාමි නිවාසවල පාසල් දරුවන්ට පොත් ප්‍රදානයක්

කළුතර නගරසභා මන්ත්‍රී (ශ්‍රී.ල.නි.ප) පාලිත සිල්වා මහතාගේ ඉල්ලීමක් පරිදි සී/ස ලංකා නැව් සංගමේ සභාපති රංජිත් අතුකෝරාළ මහතාගේ මැදිහත්වීමෙන් එම නැව් සමාගමේ සුබ සාධක සංගමය මඟින් කළුතර උතුර සුනාමි නිවාසවල පදිංචි පාසල් දරුවන් සඳහා පොත් ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයක් පසුගියදා එම සුනාමි නිවාස සංකීර්ණ ප්‍රජා ශාලාවේදී පැවැත්විණි. එහිදී නාගරික මන්ත්‍රී පාලිත සිල්වා මහතා විසින් සිසු දරුවකුට පොත් ලබාදෙන අයුරු.

ඡායාරූපය - කළුතර අතිරේක

නව අදහස දක්වන්න