අමාත්‍යංශවලට අයත් විෂය පථ ගැසට් කෙරේ | දිනමිණ


 

අමාත්‍යංශවලට අයත් විෂය පථ ගැසට් කෙරේ

නව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ එක් එක් අමාත්‍යවරුන්ට පැවරෙන විෂයන් හා කාර්යභාරයන් මෙන්ම එම අමාත්‍යාංශවලට අයත් දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය සංස්ථා හා සංස්ථාපිත ආයතන ගැසට් පත්‍රයක් මගින් දැන් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

දෙසැම්බර් 28 වනදා නිකුත් කර ඇති එම ගැසට් පත්‍රයට අනුව මහා භාණ්ඩාගාරය, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, සියලුම රාජ්‍ය බැංකු සහ ඒවායේ පාලිත සමාගම්, සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිසම, ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය සහ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයද මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අයත්වේ.

එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව, රූපවාහිනී සංස්ථාව, ස්වාධීන රූපවාහිනිය, ලේක්හවුස් ආයතනය සහ මහජන උපයෝගීතා කොමිසන් සභාවද අයත්වන්නේ එම අමාත්‍යාංශයටය.

ජනාධිපතිවරයා යටතේ පවතින ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට ත්‍රිවිධ හමුදා, ජාතික ආරක්ෂක අරමුදල, ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය, රාජ්‍ය රහස් තොරතුරු සේවය, වෙරළාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය මෙන්ම රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවද අයත්ය.

අග්‍රාමාත්‍යවරයාට අයත් ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචිකිරීම් හා පුනරුත්ථාපන, උතුර පළාත් සංවර්ධන, වෘත්තිය පුහුණු, නිපුණතා සංවර්ධන හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශයටද ආයතන රැසක් ඇතුළත්.

තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය, ජාතික තරුණසේවා සභාව, ජාතික යොවුන් සේනාංකය, ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු අධිකාරිය හා මහවැලි ජල සුරක්ෂිත ආයෝජන වැඩසටහනද ඊට ඇතුළත් වන බවයි ඊයේ නිකුත් කෙරුණු ගැසට් පත්‍රයේ දැක්වෙන්නේ.

කැබිනට් අමාත්‍ය විෂය පථයන් මෙතැනින්

කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය විෂය පථයන් මෙතැනින්
 

නව අදහස දක්වන්න