අභාවයන් | දිනමිණ

අභාවයන්

බී.එච්.එම්. පියසේන කටුගහ මහතා - විශ්‍රාමික හෙද නිලධාරිනී ආර්.එම්. කරුණාවතී මහත්මියගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූද,​ නදීෂ සහ සෙව්වන්දි යන අයගේ ආදරණීය පියාණන් වූද,​ බණ්ඩාරවෙල ධර්මපාල විදුහලෙහි විශ්‍රාමික ගුරු බී.එච්.එම්. පියසේන කටුගහ මහතා 2018 දෙසැම්බර් 30 වන දින අභාවප්‍රාප්ත වූ බැවින් දේහය දෙසැම්බර් 30 සහ 31 දෙදින තුළ අවසන් ගෞරව සඳහා හෙළ කටුගහ,​ මලිත්ත නිවසේ තැන්පත් කර තබන බවත් අවසන් කටයුතු සඳහා දෙසැම්බර් 31 වන දින සවස 3.30 ට බණ්ඩාරවෙල නගර සභා ආදාහනාගාරය වෙත රැගෙන යන බවත් සංවේගයෙන් දැනුම් දෙමු.147272

 


නව අදහස දක්වන්න