ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයක් - LIVE | දිනමිණ


 

ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයක් - LIVE

ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ ජාතික උරුමයක් බවට පත්කිරීමේ රාජ්‍යය මහෝත්සවය මේ වන විට ආරම්භ වී තිබේ.

ඒ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

මාතලේ අළු විහාරයේ සිට සජිව විකාශය බලාපොරොත්තු වන්න.

නව අදහස දක්වන්න