අභාවයන් | දිනමිණ

අභාවයන්

එච්.ආර්. සිල්වා (රීටා පෙරේරා) මැතිනිය - විශ්‍රාමලත් උසාවි සැරයන් ජී.කේ. පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රියාදර භර්යාව වූද,​ සුනිල් : (විශ්‍රාමික ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව),​ ශාන්ති (ඒකල),​ රෙක්සි (අයිස් මෑන් සමාගම) රේඛා (ගම්පහ),​ නිමල් (විදුලි කාර්මික) නිමල්කා (ගම්පහ),​ ශ්‍යාමලී (ඇ.එ.ජ.),​ ජෙනීටා (සිරිවර්ධන විදුහල,​ යටියන්තොට) යන අයගේ දයාබර මෑණියන් වූද,​ ඉන්දිරා (ජාතික පශු සම්පත් මණ්ඩලය),​ තිලක් (ඒකල),​ අනෝජා (පොඩි වී කුඹුර,​ රාගම),​ නිර්මලාල් (ගම්පහ),​ චාන්දනී (මහනුවර) සුරංජි (ගම්පහ),​ ප්‍රියශාන්ත (ඇ.එ.ජ.),​ ඩේමියන් (ශ්‍රී ලංකා බාලදක්‍ෂ සංගමය) යන අයගේ දයාබර නැන්දණිය වූද,​ යටියන්තොට විසූ රීටා පෙරේරා මහත්මිය අවුරුදු 84 ක් ආයු වළඳා ස්වර්ගස්ථ වූයෙන් ඒ පිළිබඳ අවසන් කටයුතු 2019 ජනවාරි මස 11 වන දින ප.ව. 3.30 ට යටියන්තොට ශාන්ත මරියා දේවස්ථාන සුසාන භූමියේ දී සිදු කරන බව ඉතා කනගාටුවෙන් දැනුම් දෙමු. 160,​ ගිනිගත්හේන පාර,​ යටියන්තොට.
003664

නව අදහස දක්වන්න