සරසවි නේවාසිකාගාර මදි | දිනමිණ


 

සරසවි නේවාසිකාගාර මදි

දරුවකුට ලබා දිය හැකි උසස්ම තෑග්ග වනුයේ නිවැරදි අධ්‍යාපනයයි. සමාජයට වැඩදායී උසස් මානව ගුණාංගවලින් පරිපූර්ණ දරුවකු සමාජගත කිරීම අතිශය ඵලදායක ය.

පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් පසුව උසස් අධ්‍යාපන කටයුතුවලට පිවිසීම සෑම දරුවකුගේම සිහිනයයි.

අපගේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයේ කේන්ද්‍රස්ථාන හැරවුම් ලක්ෂය වන්නේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයයි. අ.පො.ස. සා.පෙළ / උසස් පෙළ සමත් වී ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් උසස් අධ්‍යාපන වරම් ලබන්නේ අතළොස්සක් වූ සීමිත සිසුන් පිරිසක් පමණි.

මෙසේ උසස් අධ්‍යාපන වරම් ලබන දරුවන් මුහුණ දෙන සංකීර්ණ ගැටලු අතර විශ්වවිද්‍යාල නේවාසිකාගාර ප්‍රශ්නය ප්‍රධාන වෙයි. ගමෙන් නගරයට පියනගන දරුවන් නේවාසිකාගාර හිඟකම මත විවිධ තැරැව්කාර පෞද්ගලික නේවාසිකාගාරවල අතරමං වෙයි. බොහෝ විට විශ්වවිද්‍යාල නේවාසිකාගාර දරුවන් සඳහා ලබා දෙන ක්‍රමවේදයක් ඇත. මේ තත්ත්වය තුළ දරුවන්ට වැඩිපුර මුදලක් ගෙවා හෝ පෞද්ගලික නවාතැන් සොයා ගැනීමට සිදු වේ.

මෙම තත්ත්වය තුළ වසරකට අප රටේ විශාල දරු පිරිසකට නේවාසිකාගාර පහසුකම් අහිමිවන අතර ගම්වල සිට පැමිණි දුප්පත් මාපියන්ට ආර්ථික වශයෙන් දැඩි පීඩනයකට මුහුණ දීමට සිදුවේ. පවතින ගැටලුකාරී තත්ත්වය සමනය කර ගැනීමට රජයේ මැදිහත්වීම මත අමතර නේවාසිකාගාර ඉදිකර ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කිරීම අවශ්‍යය.

ඩබ්.කේ.මොහාන්
මහවැලි බී. කලාපය

නව අදහස දක්වන්න