සැඳෑ සමයට සහනයක් දෙන්න | දිනමිණ

සැඳෑ සමයට සහනයක් දෙන්න

මා විශ්‍රාමිකයෙකි. මගේ බිරියද විශ්‍රාමිකව සිට පසුගියදා අභාවප්‍රාප්ත වූවාය. ඇගේ විශ්‍රාම වැටුප මා වෙත පවරාගත හැකියයි. එසේ විශ්‍රාම වැටුප් ලබා ගන්නා අය කී නිසා මාද බිරියගේ විශ්‍රාම වැටුප මා වෙත පවරාදෙන ලෙස ඉල්ලා විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත මෙන්ම රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කළ ලිපිවලට ලැබුණු පිළිතුරු වූයේ මෙයයි.

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර ඇත්තේ විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍රලේඛ අංක 03/2014 අනුව වැන්දඹු පුරුෂ අනත් දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය සඳහා මනාපය පළකිරීම සඳහා ලබාදුන් කාලය 2014.12.31 දිනෙන් අවසන් වී ඇති නිසා නැවත මෙම මනාපය පළ කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳව බොහෝ ඉල්ලීම් ඉදිරිපත්කර ඇති බැවින් මේ සම්බන්ධව විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය සහ සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය වෙත ඉල්ලීම සිදු කළ නමුත් ඊට පිළිතුරු වශයෙන් ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවයි.

රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය. දක්වා ඇත්තේ වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයෙහි දායක නොවූ අය හට ඒ සඳහා දායක වීමට අවස්ථාවක් ලබාදීම සම්බන්ධව සලකා බැලීම සඳහා මේ වනවිට කටයුතු කරමින් පවතී. ඒ සම්බන්ධව ගනු ලබන තීරණය අනුව නැවතත් මනාපය පළකිරීමේ කාලය දීර්ඝ කළහොත් සලකා බැලීම සඳහා ඔබගේ ඉල්ලීම පිළිබඳවද සලකා බලන බව පමණි.

එහෙත් අද බොහෝ විශ්‍රාමික පවුල්වලට විශ්‍රාමික වැටුප හැර වෙනත් විකල්ප ආදායම් මාර්ගයක් නොමැති හෙයින් ජීවිතය හා ජීවත් වීම යනු ඔවුන් මුහුණ දෙන විශාලතම අභියෝගය බවට පත්ව ඇත. තවද මෙම විශ්‍රාමිකයන් වැඩිදෙනෙකු ඉතා වයෝවෘද්ධ තත්ත්වයට පත්ව ශාරීරික හා මානසික වශයෙන්ද ගිල්න් වූවෝ වෙති. ඇතැම් විශ්‍රාමිකයින්ගේ විශ්‍රාම වැටුප ගෙදර දොර නඩත්තුව තබා ඔවුනට මාසිකව පාවිච්චි කිරීමට සිදුව ඇති බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය සඳහාවත් ප්‍රමාණවත් නොවන තරම්ය.

කරුණු මෙසේ හෙයින් පීඩිත ජනතාවගේ හදගැස්ම විනිවිද දැකිය හැකි ජනාධිපතිතුමනි හයලක්ෂයකට ආසන්න විශ්‍රාමික ප්‍රජාවක් ඉදහිට හෝ උදාවන මෙවැනි දුර්ලභ අවස්ථාවකින් ආර්ථික සහනයක් සහ මානසික සහනයක් සලසාගැනීම සඳහා මනාපය ලබාදීමේ කාලසීමා 2018.12.31 දිනෙන් ඔබ්බට දීර්ඝ කොට මෙම පොදු ප්‍රශ්නය විසඳා දෙන ලෙස ගෞරව පූර්වකව ඉල්ලා සිටියි.

විශ්‍රාමික විදුහල්පති
එස්.ජී.ජයවර්ධන


නව අදහස දක්වන්න