දෑතේ විරි­යෙන් කන්තලේ සමූහ සුමිත්‍රා කුමා­රි­හාමි | දිනමිණ

දෑතේ විරි­යෙන් කන්තලේ සමූහ සුමිත්‍රා කුමා­රි­හාමි

කන්තලේ වෙන්ඩ්‍රා­ස­න්පුර යුනිට් 15 ග්‍රාමයේ පදිංචි දහ­ම්පා­සල් ගුරු­ව­ර­යෙක් ලෙස තිස් වස­රක් තිස්සේ සේවය කරන කලා විභූ­ෂණ සම්මාන ලාභී ටී.ඩී.ගුණ­සේන වීර­සිංහ මහතා ජීවි­තය ගැට ගසා ගැනීම සඳහා තම බිරිය සමඟ වටිටි පෙට්ටි විකු­ණති. ගුණ­සේන මහතා මෙසේ කීය. මම දැනට වසර තිස්ප­හක් තිස්සේ (1984 සිට) යුනිට් 15 වේ සිද්ධාර්ථ දහම් පාසලේ උප ප්‍රධා­නා­චා­ර්ය­ව­රයා හැටි­යට සේවය කර­නවා. මට ඒකෙන් ලැබෙන්නෙ මාන­සික සතු­ටක් විත­රයි. මම කලා­වට ලොකු සේව­යක් කරපු කෙනෙක්. රන්ස­ම­නළ හා සඳ­ලතා යන කලා­ය­තන දෙක ආරම්භ කළේ මම. සංස්කෘ­තික අමා­ත්‍යාං­ශය විසින් සංවි­ධාන කරන ලද ළමා කථා හා චිත්‍ර තර­ග­ව­ලින් මට ප්‍රථම ස්ථාන ලැබිලා තියෙ­නවා. මට දරුවෝ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ අය පෞද්ග­ලික ආය­ත­න­වල සුළු රැකියා කර­නවා. ඒ අයට බරක් වෙන්න මම කැමති නැහැ. මම කලා­වට ලොකු ඇල්මක් දක්ව­නවා. මම කන්තලේ හේවිසි කණ්ඩා­ය­ම­කුත් නිර්මා­ණය කළා. ඉඩක් ලැබු­ණාම පිරිත් මණ්ඩ­පත් හදන්න යනවා. මම දැන් ජීවත් වෙන්නේ මේ වට්ටි පෙට්ට වියලා. තැන්-තැන්ව­ලට මේ බඩු අර­ගෙන යන්න ක්‍රම­යක් තියෙ­නවා නම් හොඳට විකුණා ගන්න පුළු­වන්. කව්රු­හරි පින් වන්ත­යෙක් මට පරණ ත්‍රීවිල් එකක් හරි ගන්න මුද­ලින් හෝ උදව් වෙනවා නම් මට කරන ලොකුම ලොකු උදව්ව තමයි ඒක.


නව අදහස දක්වන්න