රත්න­පුර- කුඩව දෙරන ඇළ මාතර- පිට­දෙ­නිය ප්‍රවිශ්ඨ මාර්ග ප්‍රති­සං­ස්ක­ර­ණය කෙරේ | දිනමිණ

රත්න­පුර- කුඩව දෙරන ඇළ මාතර- පිට­දෙ­නිය ප්‍රවිශ්ඨ මාර්ග ප්‍රති­සං­ස්ක­ර­ණය කෙරේ

සිංහ­රා­ජ­යට පිවි­සෙන දෙස් විදෙස් සංචා­ර­ක­යන්ගේ ගමන් පහ­සුව වැඩි කිරීමේ අර­මු­ණින් රත්න­පුර, කුඩව දෙරන ඇළ ප්‍රවි­ශ්ඨය සහ මාතර දිස්ත්‍රි­ක්කයේ පිට­දෙ­නිය ප්‍රවිශ්ඨ මාර්ග ප්‍රති­සං­ස්ක­ර­ණය කිරී­මට වන සංර­ක්ෂණ දෙපා­ර්තු­මේ­න්තුව තීර­ණය කර තිබේ.

සෝදා පාළුව, නාය­යෑම් වළ­ක්ව­මින් මෙම මාර්ග ප්‍රති­සං­ස්ක­ර­ණය කරන අතර පරි­සර ආර­ක්ෂිත ක්‍රමෝ­පා­යන් ඇතු­ළත් මාර්ගෝ­ප­දේශ අනු­ග­ම­නය කර­මින් ගස් වැල්ව­ලට හානි­යන් සිදු නොවන අයු­රින් මෙම ප්‍රති­සං­ස්ක­ර­ණය සිදු­කෙරේ.

ඒ අනුව අඩි පාරක් විශාල මාර්ග­යක් බවට පුළුල් කරන බවට පරි­සර සංවි­ධාන ගෙන යන චෝදනා සාවද්‍ය බව මින් තහ­වුරු වන බවද එම සංර­ක්ෂණ දෙපා­ර්තු­මේ­න්තුව නිවේ­ද­න­යක් නිකුත් කර­මින් සඳ­හන් කරයි.

මෙසේ පිළි­ස­කර කර­බන මාර්ගයේ වාහන ගමනා ගම­න­යට අව­සර ලබා නොදෙන අතර සිංහ­රා­ජය නැර­ඹී­මට පැමි­ණෙන පිරිස්ට පයින් ගමන් කිරී­මට පම­ණක් ලබා­දෙන බව වන සංර­ක්ෂණ දෙපා­ර්තු­මේ­න්තුව පව­සයි.

ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ක්‍රියා­ත්මක පරි­සර සංර­ක්ෂණ හා කළ­ම­නා­කා­රණ ව්‍යාපෘ­තියේ මූල්‍ය දාය­ක­ත්ව­යෙන් මෙය සිදු­ක­රන බවත් ප්‍රති­සං­ස්ක­ර­ණය පිළි­බඳ මාධ්‍ය මඟින් ගෙන යන ප්‍රචාර පද­නම් විර­හිත බවත් එම දෙපා­ර්තු­මේ­න්තුව පව­සයි.


නව අදහස දක්වන්න