නව කැළණි පාලමේ ඉදිකිරීම් නිසා රථවාහන සීමාවක් | දිනමිණ

නව කැළණි පාලමේ ඉදිකිරීම් නිසා රථවාහන සීමාවක්

නව කැළණි පාලමේ ඉදිකිරීම් කටයුතු වෙනුවෙන් හෙට(15) පෙරවරු 08.00 සිට පස්වරු 05.00 දක්වා නව කැළණි පාලමේ පිවිසුමේ සිට කැළණිතිස්ස වටරවුම දක්වා දැනට භාවිත කරන මාර්ගය (A1) වසා තැබෙන බව පොලිසිය පවසයි.
 
අධිබලැති විදුලි රැහැන් විතැන් කිරීමක් එහිදී සිදුවන බව අදාළ ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්‍ෂවරයා විසින් දැනුම් දී ඇත. 
 
එබැවින් එම කාලසීමාව තුළ අධිවේගී මාර්ගයේ කටුනායක සිට කොළඹ දෙසට ධාවනයවන සියළුම බර වාහන පිටවීම සදහා පෑලියගොඩ හුවමාරුව භාවිත කිරීමට ද, අදාළ කාලය තුළ විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙසට ද පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබේ. 

නව අදහස දක්වන්න