ජල ක්‍රීඩාවට කල්පිටිය ජාත්‍යන්තරයේ ප්‍රසිද්ධියට | දිනමිණ


 

ජල ක්‍රීඩාවට කල්පිටිය ජාත්‍යන්තරයේ ප්‍රසිද්ධියට

කල්පිටිය අර්ධද්වීපය,මේ වන විට, ජාත්‍යන්තර ජල ක්‍රීඩා සඳහා ප්‍රසිද්ධියට පත්වෙමින් තිබේ.ශ්‍රී ලංකාවේ හොදම ජල ක්‍රීඩා පාසල වශයෙන්,සම්මාන ලත්,කල්පිටිය සංචාරක පාරාදීසයේ දී සිල්වා වින්ඩ් රිසෝට් ජල ක්‍රිඩා පාසල හිමිකරු මෙන්ම ජාත්‍යන්තර ජල ක්‍රීඩා උපදේශක උපුල් ද සිල්වා මහතා කල්පිටිය අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය ක්ෂේස්ත්‍රයට නව පණිවිඩයක් හා හිතන්නට යමක් ලබාදෙමින්,ජල ක්‍රීඩාව විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකමක් වශෙයෙන් කල්පිටියට හදුන්වා දීමේ වැදගත් කම අවධාරණය කරයි. දැනටමත් ශ්‍රී ලංකාවට ජල ක්‍රීඩාව සදහා පමණක්ම, පැමිණෙන සංචාරක සිසුන් ඉන්නවා.ජර්මනිය, එංගලන්තය,ඇමරිකාව,ඔස්ට්‍රියාව ඒ අතර ප්‍රධානයි.2018 වසරේ ජාත්‍යන්තර ජල ක්‍රීඩා පැවත්වූවෙත් කල්පිටියේ.මේ නිසා සංචාරක ආකර්ශනය වැඩි දියුණු කළ හැකියි.

මේ වන විටත්, ජල ක්‍රීඩා සඳහාවන හොදම පරිසර සාධක තිබෙන්නේ කල්පිටියේ බවට සංචාරකයන් අතර විශාල විස්වාසයක් තිබෙනවා.ජල කීඩා සදහාවන හොදම සුළගේ වේගය,කල්පිටියේ පිහිටි ඕඩ නම් අභ්‍යන්තර ජලාශයන් මේ අතර තිබෙනවා.

කල්පිටියේ පාසැල් සිසුන්ට මෙන්ම පාසැල් අධ්‍යාපනයෙන් පසු ජීවිත අත්වැලක් ලබාදෙන්නට මේ හරහා හැකි බව මගේ විශ්වාසයයි.සාම්ප්‍රදායික ධීවර වෘත්තීය රටාවෙන් මිදිලා කල්පිටියේ තරුණ තරුණියන්ගේ අනාගතය වෙනස් කරන්නට මේ ගැන හිතන පතන අයෙකුට සහාය ලබාදෙන්නෙ මම කැමතියි.ඒ මහතා වැඩි දුරටත් පැවසුවේ ය.

කල්පිටිය සමූහ

නව අදහස දක්වන්න