නැ‍ඟෙනහිර ආණ්ඩුකාර හා ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති හමුවෙයි | දිනමිණ


 

නැ‍ඟෙනහිර ආණ්ඩුකාර හා ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති හමුවෙයි

ආඥා­පති මේජර් ජන­රාල් කේ.පි.අරුණ ජය­සේ­කර මහතා ආණ්ඩු­කාර එම්.එල්.ඒ.එම්.හිස්බුල්ලා මහ­තාට තිලි­ණ­යක් ලබා දුන් අයුරු

නැගෙනහිර නව ආණ්ඩුකාර ලෙස පත්වු එම්.එල්.ඒ.එම්.හිස්බුල්ලා මහතා හා නැඟෙනහිර ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති මේජර් ජනරාල් කේ.පි.අරුණ ජයසේකර මහතා අතර හමුවක් ත්‍රිකුණාමලය ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදි සිදුවිය.

ආණ්ඩුකාරවරයා සිය දූරයේ රාජකාරි ආරම්භ කිරිමෙන් පසු ආරක්ෂක ප්‍රධානියෙකු මුණු ගැසුණු ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය වුයේය.නව ආණ්ඩුකාරවරයා සිය දූරයට පත්විම සම්බන්ධයෙන් නැගෙනහිර ආරක්ෂක අංශ වල සුභාෂිංශන එක්කල ආඥාපතිවරයාට තිලිණයක් ද ලබා දුන්නේය. මෙම අවස්ථාවට 22 සේනාංකාධිපති මේජර් ජනරාල් නෙවිල් වීරසිංහ මහතාද එක්විය.

ත්‍රි/මලය විශේෂ ඒ.ටි.එම්.ගුණානන්ද

නව අදහස දක්වන්න