2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂය - නව පාඨමාලා 02ක් | දිනමිණ

2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂය - නව පාඨමාලා 02ක්

2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා මෙම වසරේ සිට නව උපාධි පාඨමාලා දෙකක් අලුතින් හඳුන්වා දීමට සැලසුම් කර ඇති බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් ආචාර්ය ප්‍රියන්ත ප්‍රේමකුමාර සඳහන් කළේ, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය මගින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන එම උපාධි පාඨමාලා දෙක සමාජ වෘතවේදය සහ භූගෝල තොරතුරු විද්‍යාව නමින් හඳුන්වා දී ඇති බව ය.

එම එක් පාඨමාලාවකට සිසුන් 50 බැගින් 2018/ 2019 අධ්‍යයන වර්ෂයේදී සිසුන් 100ක් බඳවා ගන්නා බව ද විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්වරයා සඳහන් කළේ ය.

මේ අතර 2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවලට සිසුන් 31,158 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට නියමිතයි.

එය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව සිසුන් 645ක වැඩි වීමක්.

නව අදහස දක්වන්න