රු. කෝටි නවයකින් මිනුවන්ගොඩට පොදු වෙළෙඳපොළක් | දිනමිණ


 

රු. කෝටි නවයකින් මිනුවන්ගොඩට පොදු වෙළෙඳපොළක්

යල්පැනගිය ‍පොදු වෙළෙඳපොළ වෙනුවට මිනුවන්ගොඩට රුපියල් කෝටි නමයකින් නව පොදු වෙළෙඳපොළක් ඉදිකෙරේ.

මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා විසින් 2018.10.26 වෙනි දින මෙම නව පොදු වෙළෙඳ පොළ ඉදිකිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. නව පොදු වෙළෙඳ පොළෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ වනවිට සිදු කෙරෙමින් පවතින අයුරු.

උඩුගම්පොළ සමූහ

නව අදහස දක්වන්න