වාරියපොළ දුරුතු පෙරහර දා | දිනමිණ


 

වාරියපොළ දුරුතු පෙරහර දා

වාරියපොළ දුරුතු මහ පෙරහැර කමිටුව මගින් සංවිධානය කරන ලද වාරියපොළ දුරුතු මහ පෙරහැර වාරියපොල ශ්‍රි සුමංගල පිරිවෙනෙන් පිටත්විමට ප්‍රථ ම වාරියපොල ශ්‍රී සුමංගල පිරිවෙන් රජමහා විහාරාධිපති අස්ගිරි පාර්ශවයේ වයඹ පළාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක අස්ගිරි මහා විහාරයේ කාරක සංඝසභික අනුරාධපුර ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්ව විද්‍යාලයේ හිටපු උපකුපපති මහචාර්ය තුඹුල්ලේ සීලක්ඛන්ධ නා හිමියන් විසින් ආගමික කටයුතුවල නියැලීමෙන් අනතුරුව බුද්ධ ශාසන සහ වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍යගාමිණි ජයවික්‍රම පොර්රා මහතාඅතින් ධාතුකරඩුව හස්තිරාජයා පිට තැන්පත් කිරිම සිදුකෙරුණි.අනතුරුව දුරුතු මහ පෙරහැර වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල පිරිවෙන් රජමහා විහාර ස්ථානයෙන් පිටත්ව වාරියපොළ නගරයේ විථි සංචාරය කර අවසානයේදි වාරියපොළ ඓතිහාසික කදිරාගල පුරාණ විහාර ස්ථානයට පැමිණ විහාර භුමියේ ඇති ගලේ බණ්ඩාර දේවාලයේදී නව වසරට රටට සෙත්පතා ආශිර්වාද දේව පුජාවක් පැවැත්විමෙන් අනතුරුව පෙරහැර නිමාවට පක්විය. මෙම අවස්ථාවට හිටපු ඇමැති කුරුණෑගල පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි එස්.බී.නාවින්න වයඹ පළාත් සභාවේ හිටපු ඇමැති ඩී.බි.හේරත්,හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රි මංජුල බණ්ඩාර යන මහත්වරු සහභාගි වුහ.

කටුපොත විශේෂ බී. ඒ. එන්. ශාන්ත කුමාර

නව අදහස දක්වන්න