දැන්වීම් පුවරුවක් ද? නැතිනම් ගොවි කේන්ද්‍රයක් ද? | දිනමිණ


 

දැන්වීම් පුවරුවක් ද? නැතිනම් ගොවි කේන්ද්‍රයක් ද?

හලාවත - මුන්නේශ්වරම පිහිටි ගොවිජන කේන්ද්‍ර ගොඩනැගිල්ල අද දැන්වීම් පුවරුවක් බවට පත්ව තිබෙන අයුරු. ගොඩනැගිල්ලේ ආරක්ෂිත දැල් ආවරණ සහ දොර ජනෙල් අබලන් තත්ත්වයක පවතී. මේ පිළිබඳව අදාළ බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමුවිය යුතු බව ප්‍රදේශවාසීහු කියති.

සටහන සහ ඡායාරූපය - මාදම්පේ සමූහ
ඒ. පී. ගුණරත්න

නව අදහස දක්වන්න