කෝප් කමිටුවේ සභාපති ධුරය යළි හඳුන්නෙත්තිට | දිනමිණ

කෝප් කමිටුවේ සභාපති ධුරය යළි හඳුන්නෙත්තිට

පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවේ සභාපති ධුරය සඳහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති යළි තේරී පත්වී තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී අද රැස්වූ කෝප් කමිටුවේදී තමා ඒකඡන්දයෙන් සභාපති ධුරයට තේරී පත් විය.

කෝප් කමිටුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 16 දෙනෙකුගෙන් සමන්විතයි.

 

නව අදහස දක්වන්න