හැඩිගල්ලේ ජංගම සේවය දා | දිනමිණ

හැඩිගල්ලේ ජංගම සේවය දා

පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් ගම්මාන ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාස හරහා ගමින් ගමට ප්‍රජා සත්කාර ජංගම සේවාවක් හැඩිගල්ල දේවමිත්තාරාම විහාරස්ථානයේදී පසුගියදා පැවැත්විණි.

එහිදී නව හැඳුනුම්පත් ලබාගැනීමේ සේවාව, සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය සේවාව, ආයුර්වේද වෛද්‍ය සේවය ඇතුළු වෛද්‍ය සහ නීති උපදෙස් ලබාදීම් ආදිය සිදුකැරිණි.

“දැනුවත් නුවණින් සිත පැහැදේ” යන තේමාව යටතේ බදුරලිය පොලිස් ස්ථානයේ ප්‍රජා පොලිස් ඒකකයේ මෙහෙයවීමෙන් පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ගුරුළුබැද්ද අතලේ, ඉගුරුදළුව, බටගොඩවිල, බොල්ලුන්න යන ග්‍රාම නිලධාරි වසම් ආවරණය වන පරිදි මෙම ජංගම සේවාව පැවැත්විණි.

එහිදී පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් එස්. ත්‍රිමාන්ත, බදුරලිය පොලිස් ස්ථානාධිපති එම්. වනිගතුංග මහත්වරු ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතනවල සහ ස්වේච්ඡා සංවිධාන දායකත්වයෙන් මෙය සිදුකෙරිණ. මෙම අවස්ථාවේදී පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා සහ බදුරලිය පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා ප්‍රදේශයේ පවතින අක්‍රමිකතා පොදු ගැටලු විසඳාලීමට පියවර ගත්හ.

පාලින්දනුවර සමූහ - සමන් ඩී. විතාන

නව අදහස දක්වන්න