මහ ඇමැතිට සිහිවටන තිළිණ | දිනමිණ


 

මහ ඇමැතිට සිහිවටන තිළිණ

නාගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් ලෙහුවල, උනන්විටිය ‘කළණ‘ මිතුරු සංගමයේ ඉල්ලීමකට අනුව රුපියල් ලක්ෂ 17 ක ප්‍රධාන අමාත්‍ය ප්‍රතිපාදන මත අලුතින් ඉදි කරන ලද ගොඩනැගිල්ල දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජයලාල් ද සිල්වා මහතා අතින් විවෘත කෙරිණි. මෙහිදී ගොඩනැගිල්ල සඳහා ඉඩම පරිත්‍යාග කළ නාගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රී කපිල ආදිහෙට්ටි මහතාට සහ ස්වේච්ඡා සමිති ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීමට සහාය දුන් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා වෙත සිහිවටන තිළිණ පිරිනැමීමටද සංගමයේ සාමාජිකයන් කටයුතු යොදා තිබිණි. මෙම අවස්ථාව සඳහා නාගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති නිමල් වික්ටර් නාගොඩවිතාන ,නාගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් පී.පී. රාජකරුණා , දකුණු පළාත් සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති කුමාර කරවිට ,යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගී වූහ.

ඡායාරූප-නාගොඩ සමූහ ටී. එල්. ඒ. පී. හේමපාල

 

නව අදහස දක්වන්න