රබර් ආශ්‍රිත නව කර්මාන්ත ඇති කිරීමටකඩිනම් සංවර්ධන සැලැස්මක් | දිනමිණ


 

රබර් ආශ්‍රිත නව කර්මාන්ත ඇති කිරීමටකඩිනම් සංවර්ධන සැලැස්මක්

  • වැඩි අස්වැන්නක් ඇති රබර් පැළ රට පුරා ව්‍යාප්තියට පියවර
  • ආයෝජනයෙන් චීනයේ අතහිත

දේශීය ස්වාභාවික රබර් ආශ්‍රිත නව කර්මාන්ත මෙරට ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය කඩිනම් සංවර්ධන සැලැස්මක් දීප ව්‍යාප්තව ක්‍රියාවට නංවා තිබේ.

මේ සඳහා අවශ්‍ය රබර් කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කිරීම, දේශීය රබර් අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන සඳහා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොල ජය ගැනීම, නිෂ්පාදන සිදු කිරීමට නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම හා ඊට අවශ්‍ය මානව සම්පත් සපුරා ගැනීම මේ දිනවල සිදු කරන බව වැවිලි කර්මාන්ත ඇමැති නවීන් දිසානායක මහතා පැවසීය.

මීට සමඟාමීව වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකි රබර් පැළ ව්‍යාප්ත කිරීමට ද රට පුරා වැඩසහන් ක්‍රියාත්මකය.

මෙම වැඩපිළිවෙළ යටතේ වැඩි කිරි අස්වනු ලබා ගත හැකි බද්ධ කළ රබර් පැළ හඳුන්වා දීමටත් එවැනි වැඩි අස්වනු සහිත රබර් බද්ධ රබර් පැළ තවාන් සැකසීමටත් රබර් වගාවට යොමුව සිටින හා නවකයන් දැනුවත් කිරීමත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැනුම හා පහසුකම් සැලසීමත් සඳහා ද ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මකව සිටින බව නවීන් දිසානායක මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

මේ වන විට ඵලදාව අවම පැරණි රබර් වගා ඉවත් කර නව අස්වනු වැඩි පැළ සිටුවීමට රබර් ගොවියන් යොමු කිරීම කඩිනමින් සිදු කෙරෙන අතර ඒ සඳහා රබර් ගොවියා නැඹුරු කිරීමේ දැනුවත් කිරීම් ද රබර් වගා කෙරෙන ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව සිදු කෙරෙමින් පවතී.

මෙම කටයුතු සඳහා රබර් දෙපාර්තමේන්තුව නවීකරණයට ලක් කිරීම සිදු කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර ඒ හරහා වර්තමානය වන විට රබර් ආශ්‍රීතව ඇති විශ්වීය දැනුම එක් කිරීමට ද තීරණය කර ඇත.

මෙම කටයුතු ක්‍රියාවට නංවමින් දේශීය ස්වභාවික රබර් නිෂ්පාද කර්මාන්තායතන ස්ථාපිත කිරීම හා ඒ ආශ්‍රිත කටයුතු සඳහා චීන රජය ආයෝජකයෙක් ලෙස ඉදිරිපත්ව ඇති බවද ඒ අනුව ඉදිරියේ දී විශාල මුදලක් මේ සඳහා ආයෝජනය කිරිමට චීනය මේ දිනවල සාකච්ඡා කරමින් ඇති බවද ඇමැතිවරයා පෙන්වා දුන්නේ ය.

මේ අනුව ගුණාත්මක නිමි භාණ්ඩ සඳහා දේශීය ස්වභාවික රබර් කිරි යොදා ගැනීමට හැකි ලෙස රබර් වගාව වැඩි දියුණු කිරීමට මේ දිනවල ව්‍යාපෘති නිලධාරීන් බඳවා ගැනේ.

මෙමගින් නව රැකියා උත්පදානයක් ද වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය හරහා සිදු කෙරෙන බවත් එම නිලධාරීන් ගොවි බිමට ගොස් රබර් ගොවියාට සිය කාර්යය පහසු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදීමට කටයුතු කෙරෙන අතර රබර් වගාව සඳහා පොහොර සහනාධාරය නිකුත් කිරීමට ද කටයුතු කෙරෙන බවත් නවීන් දිසානායක මහතා කීය.

රබර් වගාවේ පසුගාමීත්වය මේ වන විටද නිසි ආකාරයෙන් ගුණාත්මක තත්ත්වයට නැංවීමට නොහැකි වී තිබුණ ද ඉකුත් වසර හතරකට ආසන්න කාලයේ ක්‍රියාවට නැංවූ සැලසුම් සහගත වැඩපිළිවෙළ අනුව මේ වන විට නවකයන් මෙන්ම නැවත වගා සඳහා ද රබර් වගාවට යොමුව ඇති ප්‍රමාණය වැඩි වෙමින් තිබෙන බව පෙන්වා දුන්නේ ය. මේ වන විට ද ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ පොලින් ශ්‍රී ලංකාවේ රබර් නිෂ්පාදන සඳහා යම් අගයක් ලැබී තිබෙන අතර වගා ප්‍රවණතාව වඩා ගුණාත්මක රබර් නිෂ්පාදන මේ වන විට සිදු කෙරෙන අතර ඒ සඳහා නව කර්මාන්ත ශාලා බිහිවෙමින් තිබේ. මෙම තත්ත්ව තව දුරටත් වැඩි දියුණු කිරීමට රබර් සඳහා නිහස් වෙළඳ කලාපයක් ස්ථාපිත කිරීම කඩිනම් කර ඇත.

චන්ද්‍රිකා පෙරේරා

නව අදහස දක්වන්න