අතරගල්ල විදුහලට නවක සිසුන් පැමිණ | දිනමිණ


 

අතරගල්ල විදුහලට නවක සිසුන් පැමිණ

මෙවර පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් භාරගැනීම ගල්ගමුව - අතරගල්ල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේදී උත්සවාකාරයෙන් පැවැත්විණි. දෙවන ශ්‍රේණියේ සිසුන් නවක සිසුන්ට මල් පොකුරු දී පිළිගෙන පාසල වෙත කැඳවාගෙන ආ අයුරු ඡායාරූපයෙන් දැක්වේ.

අඹන්පොළ සමූහ

නව අදහස දක්වන්න