පාසල්වල කටයුතුවලට මවුපියන්ගෙන් මුදල් එකතු කිරීම තහනම් | දිනමිණ


 

පාසල්වල කටයුතුවලට මවුපියන්ගෙන් මුදල් එකතු කිරීම තහනම්

පාසල්වල කටයුතු සඳහා යැයි කියමින් මවුපියන්ගෙන් මුදල් එකතු කිරීම නතර කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන ඇමැති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පසුගියදා පැවැති මාණ්ඩලික නිලධාරී ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමේදී නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

අමාත්‍යවරයා මෙම උපදෙස් ලබා දුන්නේ ඒ සම්බන්ධව මවුපියන්ගෙන් ලැබී ඇති පැමිණිලි සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරමිනි. මෙහිදී සඳහන් කෙළේ මුදල් එකතු කිරීම සම්බන්ධව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛයේ ප්‍රතිපාදනවලට අනුකූලව සියලු නිලධාරීන් අනිවාර්යයෙන් කටයුතු කළ යුතු බවයි.

සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණය, ළඟම පාසල හොඳම පාසල වැඩසටහන, 13 වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපනය වැනි නිදහස් අධ්‍යාපන වරප්‍රසාද තවදුරටත් පුළුල් කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටින අවස්ථාවක මව්පියන්ට අනවශ්‍ය පීඩාවක් ඇතිකරන මෙවැනි ක්‍රියා කිසිසේත් සිදු නොවිය යුතු බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා එහිදී අවධාරණය ක‍ළා.

ඒ අනුව මවුපියන්ගෙන් මුදල් එකතු කිරීම නතර කිරීමට සහ චක්‍රලේඛ ප්‍රතිපාදනයන් අනුකූලව කටයුතු කරනවාද යන්න පසුවිපරම් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට ජාතික පාසල් සම්බන්ධ පැමිණිලි භාරගැනීමේ නිලධාරිනියක් පත්කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

එම පැමිණිලි ‍කේ. ජී. සී. මහේෂිකා මහත්මිය, සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, ජාතික පාසල් ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්ල යන ලිපිනයට ලිඛිතව දැනුම්දීමට හැකියි.

නව අදහස දක්වන්න