හැමිල්ටන් ඇළේ ඉවුරු මාර්ගය හදන්නේ කවදා ද? | දිනමිණ


 

හැමිල්ටන් ඇළේ ඉවුරු මාර්ගය හදන්නේ කවදා ද?

ජපානයෙන් ලැබුණු රුපියල් කෝටි ගණනක ආධාර මුදල්වලින් හැඳල මෝය කටේ සිට මීගමුව දක්වා හැමිල්ටන් ඇළ හා ඇළ ඉවුරු සංවර්ධනය කිරීම පසුගිය රජය කාලයේ කළ ඉතා කාලෝචිත සංවර්ධන කටයුත්තකි.

එහෙත් එම ව්‍යාපෘතිය යටතේ හැමිල්ටන් ඇළේ උතුරු ඉවුර මාර්ගයක් ලෙස කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කරන්නට යෙදුනි. එහෙත් අද ඒ කොන්ක්‍රීට් පුපුරා කැඩී අබලන්වෙමින් පවතී. බලධාරින් මේ පිළිබඳ අවධානය ‍යොමුකර සංවර්ධනය නොකළහොත් මාර්ගය ඉතා අබලන් විය හැකිය. එම නිසා නොපමාව මෙම මාර්ග සංවර්ධනය කරන ලෙස ජනතාව ඉල්ලති.

ඡායාරූපය හා සටහන - හැඳල විශේෂ - ජුලියන් කෝරාළ

නව අදහස දක්වන්න