‘මත් ජාවාරම්කරුවන් 2කට මරණ දඬුවම දිය හැකියි’ | දිනමිණ


 

‘මත් ජාවාරම්කරුවන් 2කට මරණ දඬුවම දිය හැකියි’

බුද්ධිකා ඉඹුලාන

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යවන ලද මරණ දඩුවම නියම වු මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සම්බන්ධ පුද්ලගයින් 18 දෙනාගේ ලේඛනයෙන් පුද්ගලයින් දෙදෙනක් සදහා මරණ දඩුවම දිය හැකියි

මරණ දඩුවම නියම වී ඇති 48 දෙනෙකුගේ ලැයිස්තුවක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට යවා තිබෙන අතර මේ 48 දෙනොගෙන් 30 දෙනෙකු සිය දඩුවමට එරෙහිව මේ වන විට ඇපෑල් කර තිබෙන බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාරප්‍රතිසංස්කරණ ඇමැතිනී තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය පෙරේදා (22)ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රමුඛ කැබ්නට් මණ්ඩලයට සවිස්තරාත්මකව පැහැදිලි කර තිබේ.

මරණීය දණ්ඩනය නියම වී ඇති මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සම්බන්ධ වැරදිකරුවන් සම්බන්ධයෙන් 2018 දෙසැම්බර් මස 31දා ,ජනාධිපතිවරයා සමග කරන ලද සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව මත්ද්‍රව්‍ය වැරදි සම්බන්යෙන් දඬුවම් ලබා ඇති අය සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශය ගෙන ඇති ක්‍රියා මාර්ග ඇමැතිවරිය කැබ්නට් මණ්ඩලයට දැනුම් දී ඇත.

මරණ දණ්ඩනය නියම වී ඇති මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සම්බන්ධ වැරදිකරුවන් සදහා මරණ දඩුවම ක්‍රියාත්මක කරන බව ජනාධිපතිවරයා විසින් සදහන් කළ පසු අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශය ඊට අදාළ නාම ලේඛනය 2018 ජූලි මස 12 දාබන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටින ලද බවත්,2018 ජූලි මස 13 බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධව මරණීය දණ්ඩනය නියම වු පුද්ගලයින් 18 දෙනෙකුගේ නාම ලේඛණයක් අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශය වෙත එවූ බවද ඇමැතිනිය කැබ්නට් මණ්ඩලයට දන්වා තිබේ.

නව අදහස දක්වන්න