කාරක සභා 31 ක් අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට | දිනමිණ


 

කාරක සභා 31 ක් අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට

පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 10.30 ට කථානායක කරූ ජයසුරියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වීය.

එහිදී අමාත්‍යංශ උපදේශක කාරක සභා 31 ක් අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරිණ.

නව අදහස දක්වන්න