ණය ශ්‍රේණියේ ඉහළ යාමේ පියවර | දිනමිණ


 

ණය ශ්‍රේණියේ ඉහළ යාමේ පියවර

 

ඉකුත් වසරේ අගභාගයේ පහත දැමුණු ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් නැවත දිනාගැනීම සඳහා මහ බැංකුව විසින් වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කොට තිබේ.

ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් මූඩිස් (moody’s) ෆිච් රේටින්ග්ස් (Fitch) සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ඇන්ඩ් පුවර්ස්(S & P) ආයතන ඉකුත් වසරේ ඔක්තෝම්බර් 26 වැනිදායින් පසුව අප රටේ ඇතිවූ දේශපාලන අස්ථාවරත්වය මත ශ්‍රේණි පහත දැමීය.

එය නැවත දිනා ගැනීම ඇතුළු ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත කිරීම් රාශියකට ශ්‍රී ලංකාවේ සර්ව ආර්ථික දර්ශක හා දත්ත මනාව ලබාදීමට මහ බැංකුව පියවර ගෙන ඇත.

ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථානය පිළිබඳව අවධානය යොමුකළ රජය වසර 2016 සිට විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කොට තිබේ.

ඒ පිළිබඳව අදහස් දක්වන මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යාත දෙපාර්තමේන්තුව මෙසේද කියා සිටියි.

ශ්‍රී ලංකාවේ “ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යෑමේ පහසුව” පිළිබඳ ශ්‍රේණිගත කිරීම ඉහළ නැංවීමේ ප්‍රධාන වගකීම දරනු ලබන නව කාර්යය කමිටුවක් 2016 වසරේ දී සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය යටතේ පිහිටුවන ලදී. මෙම කමිටුව මගින් ආයෝජන පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීමේ සමස්ත අරමුණට අදාළව ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා ලෝක බැංකුවෙහි සහාය ද ඇතිව ප්‍රතිපත්ති පෙරදැක්මක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අතර යෝජිත ප්‍රතිසංස්කරණයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ සොයා බැලීමට අදාළ ආයතන සමඟ මෙම කමිටුව සමීපව කටයුතු කරනු ලබයි.

රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද මෙම මූලාරම්භයන්ට සමගාමීව සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව සිය සහයෝගය අඛණ්ඩව ලබා දුන් අතර ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍ර සැකසීම සඳහා කාර්යය කමිටුව විසින් සංවිධානය කරන ලද විවිධ රැස්වීම්/ වැඩමුළුවලට සහභාගී වීම, අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීම සඳහා ප්‍රගතිය සම්බන්ධ රැස්වීම් සඳහා සහභාගී වීම, ශ්‍රේණිගත කිරීම් තුළ රටෙහි ස්ථානය වැඩි දියුණු කර ගැනීම හා සම්බන්ධ වන ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ සඳහා ශ්‍රී ලාංකික සහභාගීත්වයට අදාළ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම සහ මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම සඳහා සලකා බැලෙන විචල්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු කාලානුරූපීව නියමිත පරිදි අදාළ බලධාරීන් වෙත ලබා දීම යනාදිය සිදු කරන ලදී.

ගෝලීය දර්ශක වන ලෝකව්‍යාප්ත පාලන දර්ශක (Worldwide Governance indicators) ගෝලීය තරඟකාරීත්ව දර්ශකය (Global Competitiveness Index) ආර්ථික ස්වාධීනතා දර්ශකය (index of Economic Freedom) මානව සංවර්ධන දර්ශකය (Human Development Index) ලෝක ආර්ථික ස්වාධීන දර්ශකය (Economic Freedom of the World Index) දූෂණ පිළිබඳ සංජානන දර්ශකය (Corruption perceptions Index) වෙළෙඳ කටයුතු ශක්තිමත් කිරීමේ දර්ශකය (Enabling trade Index) සහ ආර්ථික සහයෝගීතාවය සහ සංවර්ධනය සඳහා වූ සංවිධානය (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) මඟින් සිදු කරන හවුල්කාර රටවල අවදානම් වර්ගීකරණය, පිළිබඳ ඇගයීම් අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කරමින් මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් අනුව ශ්‍රී ලංකාවට ලැබී ඇති ස්ථානය සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල වර්ධනයක් ඇති කර ගැනීම සඳහා යොදා ගත හැකි උපාය මාර්ග පිළිබඳ වාර්තා කළමනාකාරීත්වයට සහ අනෙකුත් ඉහළ අධිකාරීන් වෙත අවශ්‍ය පරිදි දැනුම් දෙන ලදී. එසේම ඉහත සඳහන් දර්ශක සම්පාදනය කරනු ලබන ආයතන වෙත ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ සාර්ව ආර්ථික තොරතුරු සතිපතා මෙන්ම මාසිකව සැපයීමට ද කටයුතු කරන ලදී.

ජයසිරි මුණසිංහ

නව අදහස දක්වන්න