අනු­රා­ධ­පු­රයට පොල් විජ­ලන කම්හ­ලක් | දිනමිණ


 

අනු­රා­ධ­පු­රයට පොල් විජ­ලන කම්හ­ලක්

 

ඔස්ට්‍රේලියාවේ සන්මික් ෆුඩ් සමූහ ව්‍යාපාරය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සන්මික් ෆුඩ් සමූහ ව්‍යාපාරය ඒකාබද්ධව රු. මිලියන 700 ක මුදලක් ආයෝජනය කරමින් පොල් විජලනය ඒකකයක් (desiccated coconut dehydration unit) අනුරාධපුරයේ ඉපලෝගම දී පසුගිය දා විවෘත කරන ලදී. දිසිදි පොල් කොළ විජලනය ඒකකයට අමතරව, කර්මාන්තශාලාව සඳහා අපනයන කාර්යයන් සඳහා මුරුංගා විජලනය කිරීමට විශේෂ ඒකකයක් ද ඇත. මීලඟ අදියරේදී සමාගම විසින් ලෝක වෙළෙඳපොළ සඳහා විජලනය කළ මුරුංගාවලින් සෞඛ්‍යමය ‍‍ෙඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරීමට අපේක්ෂා කරයි. මෙම කර්මාන්තශාලාව සෘජු රැකියා 150 ක් සහ වක්‍ර රැකියා අවස්ථා 400 ක් ලබා දීමට සැලසුම් කර ති‍බේ.

මෙම කර්මාන්තශාලාව පොල් ත්‍රිකෝණයෙන් පිටත පිහිටුවන ලද ප්‍රථම පොල් ආශ්‍රීත කර්මාන්ත ශාලාව බව පොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා දී ප්‍රකාශ කර සිටියේ ය .

මෙම නවතම කර්මාන්තශාලාව පිළිබඳ සන්මුක් ෆුඩ් ආයතනයේ පද්මලාල් විතානගේ මහතා මෙළෙස ප්‍රකාශ කළහ.

මීට වසර පහකට පෙර දිවුලපිටිය සහ බිංගිරිය ප්‍රදේශයේ සුදු පොල් තෙල් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලා දෙකක් සමඟ ශ්‍රී ලාංකිවේ ව්‍යාපාර කටයුතු අපි ආරම්භ කළා . දිසිදි පොල් සඳහා ලෝක ඉල්ලුමක් සමඟ අපි මෙම කර්මාන්ත ශාලාවට මුදල් ආයෝජනය කළා. මෙම වසර අවසානයේදී පිලිපීනයේ දිසිදි පොල් විජලනය ඒකකයක් ද විවෘත කිරීමට අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ අපගේ ව්‍යාප්තිය පුළුල් කිරීම සඳහා දැනටමත් අපි සැලසුම් සකස් කර අවසන් .

නව අදහස දක්වන්න