යාන් ඔය ගොවීන්ට වන්දි-විකල්ප ඉඩම් දීම කඩිනමින් | දිනමිණ


 

යාන් ඔය ගොවීන්ට වන්දි-විකල්ප ඉඩම් දීම කඩිනමින්

යාන් ඔය ජලාශය නිසා දේපළ ඉඩම් අහිමිව ගිය ගොවි ජනතාවට ඒ සඳහා වන්දි ගෙවීම හා විකල්ප මඩ ඉඩම් ලබාදීම දිනෙන් දින ප්‍රමාද විම නිසා ගොවිජනතාවගෙන් නිරතුරුව ව්‍යාපෘති කළමනාකාරිත්වයට විරෝධතා එල්ල වෙමින් පවති.

එම තත්වය සමනය කිරීමට පසුගිය දා වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය පි.හැරිසන් මහතා යාන් ඔය ගොවි ජනතාව හමු වී ඔවුන්ගේ දුක් ගැනවිලිවලට සවන් දී තින්දු තිරණ ගැනීමට කටයුතු කළේය. අනුරාධපුර දිසාපති ආර්.එම්.වන්නිනායක මහතා අනුරාධපුර කච්චේරියේ දී අමාත්‍යවරයා සහ යාන් ඔය ගොවින් අතර සාකච්ඡාවක් සංවිධානය කර තිබුණි.

මේ වන විට යාන් ඔය ජලාශය සම්පුර්ණයෙන්ම ජලයෙන් පිරි ඇතත් ඒය ඉදි කිරීමට ඉඩම් නිවාස ආදිය කැප කළ තමන්ට වන්දි මුදල් ගෙවිමේ දී සහ ජිවවනෝපාය සලසා ගැනීමට විකල්ප මඩ ඉඩම් ලබා දීමේ දී කුඩම්මාගේ සැලකිලි දක්වනු ලබන බව ගොවි නියෝජිතයෝ අමාත්‍යවරයාට පැවසුහ. අවුරුදු කිහිපයක් ප්‍රමාද වී ඇතත් තවමත් රජයට පවරා ගත් අපේ ඉඩම්වලට වන්දි ගෙවීම සිදු වන්නේ කෑලි ක්‍රමයටයි. අපි ගොවියෝ. ජිවත් වුණේ ගොවිතැන් කරලා. නමුත් යාන් ඔය ජලාශය අවට විකල්ප මඩ ඉඩම් ලබා දීම මේ දක්වා සිදුකර නැහැ. පරිසර වාර්තාව නැති නිසා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අපට ලබා දිය යුතු ඉඩම් ලබා නොදෙන බව පවසනවා. මේ නිසා අද අපට ජිවත්වීම ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා. අහිමි කන්නවලට වන්දි ලබා දීමත්, මාසික ජීවනාධාර මුදල ගෙවීමත් ප්‍රමාද වී තිබෙනවා. ගොවි නියෝජිතයෝ හැරිසන් මහතාට පෙන්වා දුන්හ. විශේෂ කරැණක් සේ සලකා යාන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය නිසා ඉඩකඩම් අහිමි වී ගොවීන්ට විකල්ප ඉඩම් ලබා දීම සහ ප්‍රමාද වී ඇති වන්දි මුදල් ගෙවීම කඩිනම් කිරීමට වහා පියවර ගන්නා බව අමාත්‍යවරයා ගොවින්ට පොරොන්දු විය. ලබන 31වන දාට පෙර ඉඩම් හිමිකම් තක්සේරු වාර්තා ලබා ගැනීමට පියවර ගන්නාමෙන් රැස්වවීමට සහභාගී වූ නිලධාරීන්ට ඔහු උපදෙස් දුන්නේය.

පරිසර ගැටුම් අධ්‍යයන වාර්තාව ප්‍රමාදවීම පිළිබඳ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සමඟ සාකච්ඡා කොට අවශ්‍ය පිලියම් යෙදීමට කටයුතු කරන බවද හැරිසන් මහතා කීය. යාන් ඔය ජලාශය නිසා ඉඩම් අහිමි වූ ගොවීන්ට වන්දි ගෙවීම පිනිස මිලියන 5000ක් අවශ්‍ය වන බවද මේ දක්වා ගෙවා තිබෙන්නේ මිලියන 320ක වන්දි මුදල් පමණක් බවද අනාවරණය කෙරිණි. ඉඩම් වන්දි හිමිකම් පපරීක්ෂණ තවමත් අවසන් වී නොමැති බව ගොවීහු අමාත්‍යවරයාට පැවසුහ.

නිමල් විජේසිංහ

නව අදහස දක්වන්න