කෝප්-කෝපා වාර්තාකරණයට මාධ්‍යයට ඉඩ ලබාදෙන්න | දිනමිණ


 

කෝප්-කෝපා වාර්තාකරණයට මාධ්‍යයට ඉඩ ලබාදෙන්න

ස්වර්ණා විජේකෝන්
රෝෂන් තුෂාර
මහින්ද අලුත්ගෙදර

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (කෝප්) හා රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවෙහි (කෝපා) කටයුතු වාර්තාකරණය සඳහා මාධ්‍යයට ඉඩ ලබාදෙන ලෙස කෝප් කමිටුවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා ඊයේ (24) ඉල්ලීමක් කළේය.

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හා රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ රැස්වීම් පැවැත්වෙන අවස්ථාවල දී එම කටයුතු ආවරණය කිරීමට මාධ්‍ය සඳහා දැනට අවස්ථාව නෙමැති හෙයින් පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග හා පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද පනත් අනුව මෙම කාරක සභාවන් ආවරණය කිරීමට මාධ්‍ය සඳහා අවස්ථාව ලබාදෙන ලෙසත් සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා ඉල්ලා සිටියේය.

මෙම කාරක සභා කටයුතු වාර්තා කිරීමට මාධ්‍ය සඳහා අවස්ථාව ලබාදීමට‍ වත්මන් රජය එකඟත්වය පළකර ඇති බැවින් එම ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කරන ලෙසත් මන්ත්‍රීවරයා ඉල්ලා සිටියේය.

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා මේ බව සඳහන් කළේ 2017-07-01 සිට 2017-09-30 දක්වා කාල සීමාව දක්වා කෝප් කමිටුව විසින් සිදුකළ විමර්ශන වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට‍ ඉදිරිපත් කරමිනි.

නව අදහස දක්වන්න