ලියාපදිංචි නොවූ පානීය ජල බෝතල් සැකසුම් සමාගම්වලට නීති දැඩි කරයි | දිනමිණ


 

ලියාපදිංචි නොවූ පානීය ජල බෝතල් සැකසුම් සමාගම්වලට නීති දැඩි කරයි

බුද්ධිකා ඉඹුලාන

ලියාපදිංචිය තහවුරු නොකළ පානීය ජල බෝතල් සැකසුම් සමාගම්වලට හා නළ ළිං ඉදිකිරීමේ පෞද්ගලික ආයතනවලට එරෙහිව දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක කරන බව කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් ඇමැති පී. හැරිසන් මහතා කියයි.

පානීය ජලය සුරැකීමේ වගකීම ජල සම්පත් මණ්ඩලය වෙත 2017 මාර්තු 16 2010/23 දරන ගැසට් පත්‍රය මඟින් පැවැරී තිබුණ ද, මේ වන විට භූගත ජල කළමනාකරණයෙහි අදාළ රෙගුලාසි සමත්ව ඇති සහ තත්ත්ව සහතිකය ලැබූ පානීය ජල සමාගම් 164ක් ලියාපදිංචිය තහවුරු කර ඇතත් රටේ දහස් ගණනක් සමාගම් පමණ ඉක්මවා නිසි සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේද අනුගමනය නොකොට පානීය ජල බෝතල් කර්මාන්තයේ යෙදී සිටීම කනගාටුවට කරුණක් බව ද ඇමැතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

ඇතැම් ජල බෝතල් සමාගම් අදාළ පරිසර වාර්තා ද සමත්ව නොමැති බවත්, භූගත ජල ධාරිතාව ලීටර් ලක්ෂය ඉක්මවන සමාගම් වෙත පනත බලවත් කරමින් රජය මඟින් ගාස්තු අය කළ යුතුව ඇති බවත් අවධාරණය කරන ඇමැතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ මෙරට ජල උල්පත් ආරක්ෂා කිරීමේ එක් පියවරක් ලෙස, අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් පමණ ඉක්මවා නළ ළිං ඉදිකරන්නන්ට ඒ සඳහා වැට බැඳිය යුතු බවයි.

මේ වන විට නළ ළිං ඉදිකිරීමේ පෞද්ගලික ආයතන 196ක් පමණ ගැඹුරු නළ ළිං කැණීමේ කටයුතුවල නිරත වී ඇති බවත්, ඉන් ආයතන 13ක් පමණක් යෝග්‍යතා මට්ටම සපුරා ඇති බවත් පවසන ඇමැතිවරයා අනෙකුත් සමාගම් වහාම යෝග්‍යතා සහතික ලබා ගැනීමට කටයුතු නොකරන්නේ නම් නීත්‍යානුකූලව ඒ සමාගම් සඳහා පියවර ගැනීමට කාලය එළඹ ඇතැයි ද කියයි.

නියමිත පරිදි භූගත ජල කළමනාකරණය ක්‍රමවත්ව සිදු කොට අප රටෙහි භූගත පානීය ජලය ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම පැවැරෙන ජල සම්පත් මණ්ඩලය තව දුරටත් බලවත් කොට පානීය ජල උල්පත් සුරැකීම තම අපේක්ෂාව බවද ඇමැතිවරයා කියයි.

කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් ඇමැති පී. හැරිසන් මහතා ජල සම්පත් මණ්ඩලයෙහි පැවැති මාණ්ඩලික නිලධාරී හමුවේ දී මේ කරුණු අනාවරණය කළ අතර, වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ජල සම්පත් මණ්ඩලයෙහි මූලික අරමුණක් වන භූගත ජල කළමනාකරණය නිසි පරිදි මේ වන තෙක් ඉටු වී ඇති දැයි සිතා බලන ලෙසද ඇමැතිවරයා එම නිලධාරීන්ගෙන් විමසා සිටියේය.

මේ අවස්ථාවට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ. ඩී. එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා, වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් සංවර්ධන ඩී. ඩී. ආරියරත්න මහතා, ඇමැති උපදේශක ශිරානි වීරකෝන් මහත්මිය ඇතුළු ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ නිලධාරීහු සහභාගි වූහ.

 

නව අදහස දක්වන්න