පොලීසියට එරෙහිව පැමිණිලි කිරීමේ හැකියාව අද සිට | දිනමිණ


 

පොලීසියට එරෙහිව පැමිණිලි කිරීමේ හැකියාව අද සිට

පොලීසියට එරෙහිව අද සිට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකි බව ජාතික පොලිස් කොමිසම පවසයි.

එහි සභාපති ජී.එච්. මනතුංග සඳහන් කළේ, යොමු කරන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් පසුවිපරම් කිරීමට ද අන්තර්ජාලය මගින් අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා ඇති බව ය.

ඒ අනුව ජාතික පොලිස් කොමිසමේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.npc.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් මහජන පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.

මහජනතාව විසින් පොලීසියට ඉදිරිපත් කරන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් පොලිස් නිලධාරීන් පක්ෂග්‍රාහීව කටයුතු කරන බවට සහ පැමිණිලි විමර්ශන කටයුතු ප්‍රමාද වන බවට සිය කොමිසමට ලැබෙන පැමිණිලි ඉහළ ගොස් ඇති හෙයින් මෙම තීරණයට එළඹ ඇත.

 

 
 
 
 
 

නව අදහස දක්වන්න