ශ්‍රී ලංකාවට කෘත්‍රිම වැසි? | දිනමිණ


 

ශ්‍රී ලංකාවට කෘත්‍රිම වැසි?

ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව අතර ඊයේ අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කළේ ජලවිදුලිය නිෂ්පාදනය සඳහා කෘත්‍රිම වැසි ඇතිකිරීම පිළිබඳවයි.

මේ සඳහාම නිමැවූ ගුවන්යානා ගුවන් හමුදාව සතුව තිබෙන අතර, තායිලන්තයෙන් මේ වැසි ව්‍යාපෘතියට තාක්ෂණික උපදේශකත්වය සපයයි.

කෘත්‍රිම වැසි වස්සන්නට හැකි වන්නේ ගුවන් යානා මගින් වලාකුළු වෙත ඇති ජල අංශු කැටිගැසීමට අවශ්‍ය වන වියළි අයිස්කැට, රිදී අයඩින් සහ ලුණු ඉසීම තුළිනි.

වියළි වගාබිම් වෙතින් ඉඩෝරය නැති කිරීමට හෝ පාලනය කිරීමට මෙන්ම වැව්වලින් වාරිමාර්ගවලට සපයන ජල ධාරිතාව වැඩිකරගැනීම හෝ ජලවිදුලිය නිපදවීම සඳහා ජලමට්ටම ඉහළ නැංවීමද මෙසේ කෘත්‍රිම වැසි ඇති කිරීමට හැකිය. පසුගිය වසරේ විශේෂ තායිලන්ත ප්‍රවීණයන් පිරිසක් ජලවිදුලි බලාගාර ගවේෂණයක යෙදින.

“මේ ව්‍යාපෘතිය නිසා වියළි ඉඩෝරයේදී පුද්ගලික ජල විදුලි බල නිෂ්පාදන ආයතනවලින් අධික මිලට ජල විදුලිය මිලට ගැනීම වැළැක්වීමට හැකිවෙතැයි විදුලිබල ඇමැති රවි කරුණානායක මහතා කීවේය.

නව අදහස දක්වන්න