රට වන­සන දේශ­පා­ලන දළ­ඹු­වන් මර්ද­නය කිරීම ජන­තා­වට බාරයි | දිනමිණ

රට වන­සන දේශ­පා­ලන දළ­ඹු­වන් මර්ද­නය කිරීම ජන­තා­වට බාරයි

“සේනා” දළ­ඹු­වන්ට වඩා විස­කුරු “විනාශ” දේශ­පා­ලන දළ­ඹු­වන් තුරන් කිරීම ජන­තා­වට බාර බව නිවාස ඉදි­කි­රීම් සහ සංස්කෘ­තික කට­යුතු ඇමැති සජිත් ප්‍රේම­දාස මහතා පැව­සීය.

ඇමැ­ති­ව­රයා එසේ ප්‍රකාශ කළේ පසු­ගි­යදා ත්‍රිකු­ණා­ම­ලය දිස්ත්‍රි­ක්කයේ සේරු­විල, සේරු­නු­වර ඉදි වූ “බෝසෙ­ව­ණ­ගම” උදා ගම්මා­නය ජනතා අයි­ති­යට පත් කිරීම වෙනු­වෙන් පැවති උත්ස­ව­යේ­දීය. එහිදී වැඩි­දු­ර­ටත් අද­හස් දැක් වූ ඇමැ­ති­ව­රයා, මා 2015 වස­රේදී නිවාස අමා­ත්‍යාං­ශයේ වැඩ­භාර ගන්නා විට රටේ නිවාස ගැට­ලුව පිළි­බ­ඳව තොර­තුරු කිසි­වක් තිබුණේ නැහැ. පසුව අප විසින් රටේ පළාත් 9 තුළ පුළුල් සංග­ණ­න­යක් සිදු කළා. එහිදී අනා­ව­ර­ණය වුණේ රටේ සිටින පවුල් ලක්ෂ 60න් පවුල් ලක්ෂ 25ක්ම විවිධ ආකා­රයේ නිවාස ගැට­ලු­ව­ලින් පීඩා විඳින බවයි. එය හඳු­නා­ගත් අප රජය ඔවුන්ගේ ගැට­ලු­ව­ලට විස­ඳුම් ලබා­දීම සඳහා දීප ව්‍යාප්තව නිවාස වැඩ­ස­ට­හන් ආරම්භ කළා. ඒ අනුව අද වන­විට නිවාස අමා­ත්‍යාං­ශය හරහා රට පුරා ශීඝ්‍ර නිවාස සංව­ර්ධ­න­යක් ක්‍රියා­ත්මක වෙමින් පව­ති­නවා. අපේ රජය රටට මොන­වද කළේ කියා විරු­ද්ධ­වා­දීන් ප්‍රශ්න කර­නවා. මා නිවාස අමා­ත්‍යාං­ශය භාර ගත්තාට පසුව රටේ නිවාස ගැට­ලු­ව­ලින් පීඩා­විඳි පවුල් 331,227කට උදවු උප­කාර කර තිබෙන බව මා ඔවුන්ට කිය­න්නට කැමැ­තියි. ඒ සඳහා අප වැය කර ඇති මුදල රුපි­යල් මිලි­යන 26,383ක්. ත්‍රිකු­ණා­ම­ලය දිස්ත්‍රි­ක්කයේ ජන­තා­වට උදවු උප­කාර කිරීම සඳහා අප වෙන් කළ මුදල රුපි­යල් ලක්ෂ 7,800 ක්. මෙරට මෑත ඉති­හා­සයේ පෙර කිසි දිනක ඉටු නොවුණු ඓති­හා­සික සේවා­වක් නිවාස ක්ෂේත්‍රය තුළ අප සිදු කර තිබෙ­නවා. මෙම වසර අව­සන් වීමට ප්‍රථම ත්‍රිකු­ණා­ම­ලය දිස්ත්‍රි­ක්කයේ උදා­ග­ම්මාන 250ක් ආරම්භ කළ යුතු බව මා දිස්ත්‍රික් කළ­ම­නා­කා­ර­තු­මන්ට දැනුම් දුන්නා.

“යළි පිබි­දුනු ගම් උදාව” වැඩ­ස­ට­හන යටතේ දිව­යිනේ 155 වන උදා ගම්මා­නය වන “බෝසෙ­ව­ණ­ගම” ත්‍රිකු­ණා­ම­ලය දිස්ත්‍රි­ක්කයේ සේරු­විල, සේරු­නු­වර ප්‍රදේ­ශ­යේදී අද දින ජනතා අයි­ති­යට පත්වෙ­නවා. මෙය ත්‍රිකු­ණා­ම­ලය දිස්ත්‍රි­ක්කයේ ජනතා අයි­ති­යට පත්වන 11වන උදා ගම්මා­න­යයි. නව නිවාස 25කින් “බෝසෙ­ව­ණ­ගම” උදා ගම්මා­නය සම­න්වි­තයි. ඉඩ­මක් හා නිව­සක් නොමැති පවුල් 25කට මෙම ගම්මා­න­යෙන් නොමිලේ ඉඩම් ලබා දී මෙහි නිවාස ඉදි­කර ගැනීම සඳහා ජාතික නිවාස සංව­ර්ධන අධි­කා­රිය හරහා ඉතා සුළු පොළි ණය මුදල් ද අප ලබා දුන්නා. මෙම උදා ගම්මා­නයේ කට­යුතු අංග සම්පූ­ර්ණව නිම කිරීම සඳහා රුපි­යල් ලක්ෂ 333 ක පමණ මුද­ලක් වැය කර තිබෙ­නවා. පිරි­සිදු පානීය නළ ජලය, විදු­ලිය, ප්‍රවේශ මාර්ග හා විධි­මත් අභ්‍ය­න්තර මාර්ග පද්ධ­ති­යක් ඇතුළු සියලු යටි­තල පහ­සු­ක­ම්ව­ලින් “බෝසෙ­ව­ණ­ගම” උදා ගම්මා­නය සම­න්වි­තයි.

අපේ ඉල­ක්කය වන්නේ 2019 වසරේ සැප්තැ­ම්බර් මස අව­සන් වන විට රට තුළ උදා ගම්මාන 2,500 ක් ඉදි­කි­රී­මයි. මේ වන විට දිව­යින පුරා උදා ගම්මාන 1, 684 ක පමණ ප්‍රමා­ණ­යක ඉදි­කි­රීම් අප ආරම්භ කර තිබෙ­නවා. ගම්මාන 2,500 ඉල­ක්කය වෙත යන්නට තවත් ගම්මාන 816ක් අප ඉදි කළ යුතුයි. මෙම ඉල­ක්කය ජය ගැනීම අභි­යෝ­ගා­ත්ම­කයි. නමුත් කෙසේ හෝ එම ඉල­ක්කය ජය ගන්නා බව මා ප්‍රකාශ කර­නවා. අපගේ අව­සන් ඉල­ක්කය වන්නේ 2025 දී රටේ උදා ගම්මාන 20,000 ක් ඉදි­කි­රී­මයි. ඒ අනුව පළමු අදි­ය­රේදී උදා ගම්මාන 2,500 ක්, දෙවන අදි­ය­රේදී උදා ගම්මාන 5,000ක්, තුන්වන අදි­ය­රේදී උදා ගම්මාන 10,000 ක් සහ සිව්වන අදි­ය­රේදී නැවත උදා ගම්මාන 2,500 ක් වශ­යෙන් අප ආරම්භ කිරී­මට බලා­පො­රොත්තු වනවා. ඒ අනුව වසර 2025 වන විට මෙරට උදා ගම්මාන 20,000 ක් ඉදි­කර සැමට සෙවණ ලබා දෙන බව මා සතු­ටින් ප්‍රකාශ කර­නවා.

“බෝසෙ­ව­ණ­ගම” උදා ගම්මා­නය ජනතා අයි­ති­යට පත්වී­මත් සමඟ මෙම ප්‍රදේ­ශයේ ජන­තා­වට ප්‍රති­ලාභ රැසක් ලබා­දී­මට අප කට­යුතු කර­නවා. අද දින මෙම ගම්මා­නයේ පවුල් 25ට නිවාස අයි­තිය මෙන්ම රුපි­යල් ලක්ෂ 75ක් වටිනා බිම් කොටස් 25ක අයි­තිය හිමි වනවා. ප්‍රදේ­ශයේ අඩු ආදා­ය­ම්ලාභී පවුල් 92කට රුපි­යල් ලක්ෂ 92ක් වටිනා ‘විසිරි නිවාස ණය’ ලබා දෙනවා. පවුල් 25කට රුපි­යල් ලක්ෂ 50ක් වටිනා ‘සොඳුරු පියස නිවාස ණය’ ලබා දෙනවා. ප්‍රති­ලා­භීන් 249 දෙනෙකු සඳහා රුපි­යල් ලක්ෂ 1,245 ක් වටිනා නිවාස ආධාර ප්‍රදා­නය කර­නවා. වකු­ගඩු රෝගීන් සඳහා රුපි­යල් ලක්ෂ 23ක් වටිනා නිවාස ආධාර ප්‍රදා­නය කර­නවා. ප්‍රදේ­ශයේ සිටින දෘෂ්‍යා­බාධ සහිත පුද්ග­ල­යින් 180 දෙනෙ­කුට නොමිලේ ඇස් කණ්ණාඩි ලබා දෙනවා. රුපි­යල් ලක්ෂ 177ක් වටිනා විරු­සු­මි­තුරු නිවාස ආධාර ලබා දෙනවා. ප්‍රාදේ­ශීය කලා­ක­රු­වන් දෙදෙ­නෙ­කුට රුපි­යල් 20,000 ක් වටිනා වෛද්‍ය ආධාර ලබා දෙනවා.

අද මෙරට සිටින සියලු දෙනාම පක්ෂ භේද­යෙන් තොරව දැවැන්ත උව­දු­ර­කට මුහුණ දී සිටි­නවා. මේ වන විට සේනා දළ­ඹු­වන් ඉතා හානි­කර ලෙස රටේ කෘෂි කර්මා­න්ත­යට මරු පහ­රක් එල්ල කර­මින් සිටි­නවා. මේ සඳහා විස­ඳුම් ලබා­දී­මට මේ වන විට රජය ඉහළ අව­ධා­න­යක් යොමු කර තිබෙ­නවා. මෙය තුරන් කිරීම සඳහා අප විශාල ප්‍රය­ත්න­යක් දර­නවා. සේනා දළ­ඹු­වන් නිසා වගා හානි­යට පත් වූ ගොවි පවු­ල්ව­ලට සහන ලබා දීමේ වැඩ­ස­ට­හ­නක් රජය වහාම ආරම්භ කර­නවා. සේනා දළඹු උව­දු­රට වග­කිව යුත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය බව විප­ක්ෂයේ සිටින හිටපු ඇමැ­ති­ව­ර­යෙක් පව­ස­නවා මට ඇසුණා. මෙම දළඹු හානිය අමෙ­රි­කාව පුරාත් පැතිරී ඇති ප්‍රශ්න­යක්. ලොව පුරා රට­වල් රැස­කම මෙම උව­දුර පැතිරී තිබෙ­නවා. නමුත් විරු­ද්ධ­වා­දීන් අද දේශ­පා­ලන ලකුණු දමා ගැනී­මට සේනා දළ­ඹු­වා­වත් යොදා ගන්නවා. අද රටේ දේශ­පා­ල­නය එත­රම් පහ­තට වැටී තිබෙ­නවා. මෙම සේනා දළඹු උව­දුර අපේ රටේ මාස කිහි­ප­යක් තුළ ඇති වූ දෙයක්. නමුත් අපේ රටේ තවත් දළඹු කොට්ඨා­ස­යක් සිටි­නවා. ඒ නිද­හස ලැබුණු දින සිට රට විනාශ කරන දේශ­පා­ල­නයේ සිටින ‘විනාශ’ නැමැති දළ­ඹු­වන්. මොවුන් තමා රටේ ජාති­වා­දය සහ ආග­ම්වා­දය වපු­රන්නේ. ඒ හරහා දේශ­පා­ලන ලකුණු දමා­ගෙන රටේ ඉහ­ළට යන්නට මොවුන් උත්සහ කර­නවා. මේ පිරිස තමයි පසු­ගිය කාලයේ හොර පාරෙන් ඉහළ තන­තු­රු­ව­ලට ගියේ. රටේ ව්‍යව­ස්ථාව හා පාර්ලි­මේ­න්තුව විනාශ කර ඔවුන් එය සිදු කළා. නමුත් අධි­ක­ර­ණය එය වැළැ­ක්වූවා.

විරු­ද්ධ­වා­දීන් උත්සහ කරන්නේ රටේ ජන­තා­වගේ සිහින මාලිගා ඉටු­කර දීමට නොව තම පවුලේ සිහින මාලිගා ඉටු­කර ගැනී­ම­ටයි. ඔවුන්ගේ වෑයම ප්‍රජා­ත­න්ත්‍ර­වා­දය විනාශ කර හෝ නැවත බල­යට ඒම­ටයි. සේනා දළ­ඹු­වන් රටේ ගොවි­තැන විනාශ කර­නවා මෙන් ‘විනාශ’ නැමැති දළ­ඹු­වන් තැත් කරන්නේ දේශ­පා­ල­නය හරහා රට විනාශ කර­න්නයි. මොවුන් මර්ද­නය කිරී­මට ඇති හොඳම අව­ස්ථාව මැති­ව­ර­ණ­යයි. එහිදී ඔබ රටේ ඉදිරි පර­පුර ගැන සිතා බුද්ධි­මත්ව තීන්දු තීරණ ගත යුතුයි. දේශ­පා­ල­නයේ සිටින ‘විනාශ’ දළ­ඹු­වන් මර්ද­නය කළ හැක්කේ රටේ ජන­තා­වට පම­ණයි. රටේ අනා­ග­තය බාර දෙන්නේ කාටද කියා ඉදිරි කාල­යේදී ඔබ තීර­ණය කළ යුතුයි. එහිදී රට වන­සන, රට විනාශ කරන, දේශ­පා­ලන ගිනි කඳු ඇති කර බල­යට ඒමට උත්සහ කරන දළ­ඹු­වන් පිළි­බ­ඳව නිවැ­රදි තීන්දු තීරණ ගැනී­මට ඔබට ශක්තිය පහළ ‍වේවා කියා මා ප්‍රාර්ථනා කර­නවා.

නව අදහස දක්වන්න