මැනිං වෙළෙඳපොළ පෑලිය ගොඩට | දිනමිණ

මැනිං වෙළෙඳපොළ පෑලිය ගොඩට

කොළඹ නගරය ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ පිටකොටුව මැනිං වෙළෙඳපොළ, පෑලියගොඩ ප්‍රදේශයේ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට පියවර ගැනේ.

මැනිං වෙළෙඳපොළ තුළ දැනට සිටින 1,200ක් පමණ වන වෙළෙඳුන් එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කොට පෑලියගොඩ මාළු තොග වෙළෙඳ සංකීර්ණය ඉදිරිපිට පිහිටි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු භුමිභාගයක් තුළ ස්ථානගත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඉදි කිරීම් කටයුතු මේ වන විට සිදු කෙරෙමින් පවතියි.

වසර සියයක් පැරැණි කොළඹ මැනිං ආහාර ගබඩාවේ පවත්වාගෙන යන රටේ ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් සපයන එළවුළු ඇතුළු ආහාර ද්‍රව්‍ය තොග වශයෙන් ගෙන්වීම හා බෙදාහැරීම සිදුකරන මැනිං මාර්කට් පොදු වෙළෙඳපොළ ඉංග්‍රීසි යටත්විජිත පාලන සමයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුකාරවරයාව සිටි සර් ජෝන් ඇන්ඩර්සන්ගෙන් පසු ආණ්ඩුකාර ධුරයට පත් (1917 – 1920) සර් විලියම් හෙන්රි මැනිං ආණ්ඩුකාරයාගේ කාලයේ ඉදි කළ එකකි. එදා රජයේ ආහාර ගබඩා (සීනි ගබඩාව) මැනිං ආහාර ගබඩාව වශයෙන් ප්‍රසිද්ධියට පත්විය.

එදා මෙදාතුර කාලයේ සිට ගබඩා සංකීර්ණයට වසර සියයකි. මැනිං වෙළෙඳපොළ පෑලියගොඩට ගෙනයන්නේ බස්නාහිර ප්‍රදේශයේ මහනගර සංවර්ධන සැලැස්ම යටතේය.

කොළඹ දිස්ත්‍රික් සංචාරක

 


නව අදහස දක්වන්න