උතුරු නැ‍ගෙනහිර ආපදාවට පත් ගොවිබිම්වලට වන්දි | දිනමිණ

උතුරු නැ‍ගෙනහිර ආපදාවට පත් ගොවිබිම්වලට වන්දි

පසුගිය ජනවාරි මස පැවති දැඩි වර්ෂාවෙන් සහ නියඟයෙන්උතුරු නැ‍ගෙනහිර ආපදාවට පත් ගොවිබිම් අක්කර 22,530ක් සඳහා වන්දි ලබාදීමට කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය කටයුතු යොදා ඇත.
 
නියඟයෙන් හා ගංවතුරෙන් සිදුවූ පූර්ණ හානි වෙනුවෙන් අක්කරයක් සඳහා රුපියල් 40,00ක් කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් ගොවීන්ට ලබා දෙනු ඇත.
 
කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය  ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් ඇමැති පී. හැරිසන් මහතා කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයට ලබා දුන් උපදෙස් අනුව මාර්තු මසට පෙර සියලු ගොවීන් වෙනුවෙන් වන්දි ලබා දිය හැකි බව කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පණ්ඩුක වීරසිංහ මහතා පවසයි.
 
පසුගියදා පැවැති ගංවතුරෙන් කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ කුඹුරු අක්කර 8950, මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ 2100, මන්නාරම1530 හා වව්නියාව  දිස්ත්‍රික්කයේ 8750 ක්ද යාපනයේ පැවති දැඩි නියඟයෙන් අක්කර 1200ක් හානි සිදු වූ බවත්,මේ  සඳහා රුපියල් මිලියන 400ක් වෙන්කර ඇති බවත්, මෙම ගොවීන් සඳහා  අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ගේප්‍රධානත්වයෙන් මෙම  14,15,16 දිනවල වන්දි ප්‍රදානය කිරීමට නියමිත බවත් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා කීයයි.
 
පසුගිය මස කෘෂිකර්ම ඇමැතිවරයා කිලිනොච්චිය හා මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවිබිම් කිහිපයක සිදු කළ නිරීක්ෂණ චාරිකාවේදී හානියට පත් ගොවිබිම් කඩිනම්ව  සමීක්ෂණය සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ද මේ සඳහා යෙදවිය යුතු යැයි  ඉල්ලීමක් කළ අතර ඒ අනුව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් හා කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් හාරසියයක් මේ සඳහා යොදවන ලදි.
 
සමීප චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප, ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ලබා ගත් ඡායාරූප හා නිලධාරීන්ගේ ක්ෂේත්‍ර සමීක්ෂණය තුළින් වගා හානි සමීක්ෂණය සිදුකෙරුණු අතර , යම් ගොවියකුට වන්දි ලබා දීමේදී පැන නගින ගැටලු වෙනුවෙන් අභියාචනා මඟින් නැවත සමීක්ෂණයන් සිදු කළ හැකි ය. ගොවීන්ගේ ඉල්ලීම අනුව රජය මේ සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන්කරගත හැකි බවද කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා පවසයි.
 
උතුරු නැගෙනහිර ඇතැම් වගා භූමි තුළ මේ දක්වාම සමීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරගෙන යන බව කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය පවසයි.

නව අදහස දක්වන්න