මීගමුවේ ඉදිකෙරෙන මලපවහන ව්‍යාපෘතියෙන් කිසිදු හානියක් නොවිය යුතුයි | දිනමිණ


 

මීගමුවේ ඉදිකෙරෙන මලපවහන ව්‍යාපෘතියෙන් කිසිදු හානියක් නොවිය යුතුයි

මීගමුව ප්‍රදේශයේ ඉදි කිරීමට යෝජිත මලපවහන ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීමේ දී සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී පරිසරයට කිසිදු හානියක් හෝ මහ ඔය සහ ප්‍රදේශයේ මුහුදු ජලය දූෂණය වීමක් හෝ සිදු නොවන ආකාරයටත්, සිව් පා සතුන්ට හානියක් නොවන ආකාරයටත් සිදු කිරීමට වග බලා ගත යුතු බව නගර සැලසුම් ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන ඇමැති රවුෆ් හකීම් මහතා පවසයි.

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ නගරාශ්‍රිත සෞඛ්‍ය හා සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ වැඩසටහන යටතේ මීගමුවේ ඉදි කිරීමට යෝජිත මලපවහන පද්ධතියේ ශක්‍යතා වාර්තාව පිළිබඳව උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් එම අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ පැවති අවස්ථාවේ ඇමැතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

මේ මලපවහන ව්‍යාපෘතියේ මූලික කටයුතු පසුගිය 2018 ජූනි මාසයේ ආරම්භ කළ ද මේ වන විට සෙකෝ ඩෙන්මාර්ක්, කැබිනට් මර්ලිං ප්‍රංශ ග්‍රීන්ටෙක් ආයතන ඒකාබද්ධව මේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන ලදි. මේ ව්‍යාපෘතියට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ප්‍රංශ සංවර්ධන ආයතනය (AFD) යුරෝපා සංගමය සහ ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ආයෝජනය කරනු ඇත.

මේ සඳහා යුරෝ මිලියන107.5ක් අවශ්‍ය වන බව ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර 2022 දී මේ ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. පළමු අදියර සම්පූර්ණ වන විට මීගමුව ප්‍රදේශයේ 73,000ක ජනතාවට සෙත සැලසෙන අතර 2050 වන විට සංචාරකයන් ඇතුළුව 1,90,000ක ජනතාවට සේවාව ලබාදීමට හැකි ආකාරයට මූලික සැලසුම් සකස් කර ඇත.

මේ නගරාශ්‍රිත සෞඛ්‍ය හා සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ වැඩසටහනේ මුල් අදියර යටතේ ගාල්ල, උනවටුන, කැලණිය, පෑලියගොඩ ප්‍රදේශ සඳහා ද මලපවහන පද්ධති නිර්මාණය කිරීම සිදු කරමින් පවතින අතර මේ ව්‍යාපෘතිවලට ද මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබාදීමට ප්‍රංශ සංවර්ධන ආයතනය දැනටමත් එකඟතාව පළ කර ඇත.

මේ ශක්‍යතා වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමේ සාකච්ඡාවට නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නේ, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරී දීප්ති සුමනසේකර මහත්වරු ද, උපදේශක ආයතන නියෝජිතයෝ ද සහ මීගමුව ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය ආයතන නියෝජිතයෝ ද සහභාගී වූහ.

නව අදහස දක්වන්න