සංචාරකයින් වැඩිපිරිසක් ඉන්දියාවෙන් | දිනමිණ

සංචාරකයින් වැඩිපිරිසක් ඉන්දියාවෙන්

ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දීය සංචාරකයන් ආකර්ෂනය කර ගැනීමේ නව වැඩපිළිවෙල එහි ප්‍රාන්ත 3 ක ක්‍රියාත්මක කිරීමට සංචාරක ප්‍රවර්ධනය කාර්යාංශය සැළසුම් කර තිබේ. ඒ අනුව උත්තර් ප්‍රදේශ්, මහා රාෂ්ට්‍ර සහ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තවල එම වැඩසටහන්ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත ය.

ඊට අමතරව මැදපෙරදිග, චීනයේ සහ විදේශයන්හි සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඉලක්ක කර ගෙන සංචාරක පැකේජ හඳුන්වාදීමට සැලසුමි කරඇත. රාත්‍රි තුනක් නවාතැන් සඳහා පමණක් ඩොලර් 99 ක් අය කිරීමට අපේක්ෂිත මෙම පැකේජ දස දහසක් අලෙවි කිරීමට සැළසුම් කරතිබේ.

ඉන් 65% ක් අලෙවි කිරීමට අපේක්ෂාව වී ඇත්තේ ඉන්දිනුවන් වෙතයි. පසුගිය වසර සැලකූ විට එක් සංචාරකයෙකු මෙරට දී වැය කළ සාමාන්‍ය මුදල ඩොලර් 174 කි. ඒ අනුව මෙම වැඩසටහනෙන් රුපියල් බිලියන 1.3 ක් උපයා ගැනීමට අපේක්ෂිත ය.

පසුගිය වසරේ දී ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයන් මිලියන 2.3 ක් පැමිණි අතර ඉන් වැඩිම පිරිසක් පැමිණියේ ඉන්දියාවෙනි.

මදාරා මුදලිගේ


නව අදහස දක්වන්න